19. 9. 2010 20:00 − 4319× − 24

Průvodce 32. Herkul Rally Příbram

Máme pro vás detailně zpracovaného průvodce po rychlostních zkouškách Rally Příbram s fotografiemi i videem.


Nové Logo 32. HERKUL Rally Příbram

Servisní areál (GPS: 49°43'6.092"N, 14°5'35.226"E) – je stejně jako v loňském roce umístěný na prostorné a dobře přístupné ploše letiště ve dlouhé Lhotě u Příbramě a přímo v bezprostřední blízkosti mohou diváci i jednoduše zaparkovat. V prostoru letiště bude umístěno i občerstvení a sociální zázemí. Příjezd do servisu od Prahy poslední sjezd z rychlostní silnice č. 4 směr Příbram, hned po sjezdu je ale třeba dvakrát uhnout vlevo na souběžnou komunikaci se silnicí č. 4 a v protisměru dojet až do obce Dlouhá Lhota, na jejímž okraji se odbočuje doleva na most přes rychlostní silnici. Servis je pak již vidět vlevo. Zákaz vjíždění automobilů na vzletovou a přistávací dráhu letiště ! V servisním areálu budou ve stanu občerstvení simulátory rally Playstation a skákací hrad s dalšími atrakcemi pro nejmenší fanoušky rally.

Startovní a cílová rampa (GPS: 49°40'51.84"N, 14°0'4.615"E) – je umístěna v centru města Příbram u kulturního domu v ulici Legionářů. Současně se nachází nedaleko plaveckého stadionu, což je dobrý orientační bod. V blízkosti rampy bude umístěno i uzavřené parkoviště po dojezdu do cíle rally v sobotu.

Vstupné – na 32. HERKUL Rally Příbram se nebude vybírat vstupné. Na některých diváckých místech bude po dohodě s majiteli pozemků vybíráno parkovné za osobní vozidla, které bude plně v režii majitelů, či zástupců obcí.

Zázemí – v Příbrami je množství obchodních center, z nichž některá jsou otevřena i v sobotu a neděli a není tak problém nakoupit potraviny. (Tesco, Kaufland, Hypernova,…) Přímo v centru či na okraji Příbrami je několik nonstop benzínových čerpadel, kde jsou k dispozici všechny druhy paliv. (OMV, Benzina, …) Nakoupit se dá ale i ve dvou nonstop prodejnách potravin a to v blízkosti startovní rampy (Sandra) a v ulici politických vězňů (Spar). Za návštěvu, či shlédnutí stojí Svatá Hora – nejvýznamnější poutní místo v Čechách, Hornické muzeum – technická památka, památník Vojna – muzeum a skanzen komunistického lágru, přehrada Orlík – hráz největší přehrady v ČR,…


Celková mapa

Celková mapa – větší rozlišení

Časový harmonogram

Startovní listina MMČR

Startovní listina MČR HA

Startovní listina Legendy

Předpověď počasí pro Příbram

Na Příbram nejen na Rally? Památky a zajímavosti Příbramska


Subaru Impreza 2,0 D před hornickým muzeem v Příbrami

Pro připomenutí atmosféry loňského roku se podívejte na video ZDE

Bezpečnost – rally sledujte z vymezených diváckých míst. Mimo tato místa se pohybujete na vlastní nebezpečí ! Vždy sledujte projíždějící auta ! Nepřebíhejte přes trať před přijíždějícím vozem ! Neseďte v blízkosti trati ! Vždy mějte na paměti, že v případě chyby jezdce či technické závady může vůz nekontrolovatelně opustit trať ! Dodržujte bezpečnostní pokyny pořadatelům. Mějte na paměti, že vaše chování může způsobit zrušení rychlostní zkoušky.

BERMA RZ 1,4 Milín-Vystrkov

Úvodní a zároveň nejdelší rychlostní zkouška rally spojuje dva známé úseky z předchozích let. Start se nachází nedaleko za obcí Milín v rychlém lesním a divácky nepřístupném úseku s několika zatáčkami přes horizont. Na okraji obce Luh soutěžní vozy projedou přírodním retardérem a opět rychlou pasáží míří k obci Pečičky, kterou rychle projíždí. Následuje náročný a přehledný rychlý úsek s několika těžkými zatáčkami ve stromořadí před obcí Smolotely a rychlý příjezd do obce. Přímo na návsi obce Smolotely je atraktivní a dobře přístupné divácké místo „Smolotely 1“, kterým je prudké pravé odbočení za gumy. Je zde dostatek místa pro široké smyky.


Divácké místo Smolotely 1-náves

Trať rychlostní zkoušky pak stoupá ze Smolotel po úzké komunikaci s mnoha zatáčkami, aby se pak klesáním přiblížila k levému odbočení po prudkém brzdění na hlavní silnici směrem na Bohostice, kterým je divácké místo „Bohostice 1“.


Divácké místo Bohostice 1

Trať rychlostní zkoušky vesnici míjí po silnici vedoucí k hrázi přehrady Orlík, aby na kraji Bohostic odbočila z kostek hezkým pravým vracákem přístupným od přehrady Orlík v diváckém místě „Bohostice 2“.


Divácké místo Bohostice 2

Rychlostní zkouška se nad Bohosticemi napojí na původní rychlostní zkoušku Vystrkov, kterou je úzká lesní komunikace s mnoha těžkými zatáčkami. Trať vede v nepřístupném terénu nad přehradou Orlík po soukromých pozemcích a od Bohostic až do cíle je pro diváky nepřístupná.


Trať RZ nad přehradou Orlík před Vystrkovem

BET RZ 2,5 Bohutín-Sádek

Start RZ je na okraji obce Bohutín. Rychlou pasáží trať vystoupá k obci Kozičín, kde je průjezd zpomalen objetím kapličky a následným průjezdem úzkých účelových komunikací v obci. Soutěžní vozy opět naberou rychlost směrem Lazec, ale na začátku obce je zpomalí retardér. Lazec dále projíždějí rovně a za obcí rychle v křižovatce odbočí vlevo v nepříliš zajímavém diváckém místě „Lazec“.


Divácké místo Lazec

Další rychlý úsek před příjezdem do diváckého místa „Podlesí“ u Drmlova Pole je zpomalen retardérem. Ve velmi atraktivním diváckém místě Podlesí je možné sledovat rychlý příjezd s následnou prudkou levou zatáčkou a přehledný odjezd směrem na Orlov.


Divácké místo Podlesí

Video z diváckého místa Podlesí

V obci Orlov trať RZ prudce uhne doprava a začne přes les a dva zpomalovací retardéry klesat až do Podlesí, kde na dlažebních kostkách odbočí vlevo mezi domy. Následuje rychlý a technický úsek až do Nového Podlesí, kde soutěžní vozy ostře odbočí vpravo na úzkou komunikaci a rychle sklesají kolem kovohutí a fotbalového hřiště až k pravému odbočení ve Lhotě u Příbrami. Následuje rychlý příjezd do atraktivního diváckého místa „Lhota“ u haldy, kde lze sledovat rychlé a přehledné levé odbočení směrem na Lhotu.


Divácké místo Lhota – haldy

Video z diváckého místa Lhota – haldy

V nájezdu do obce Lhota u Příbramě čeká na soutěžící průjezd retardérem a následně náročný průjezd obcí s průjezdem atraktivního diváckého místa u rybníčku s následným skokem na hlavní silnici. Do Lhoty je příjezd od Trhových Dušníků.


Divácké místo Lhota – Náves Lhota u Příbramě – skok

Video z diváckého místa Lhota – Náves Lhota u Příbramě

Ostrými zatáčkami pak trať vystoupá nad Lhotu a následně rychlým úsekem sklesá až do cíle RZ před obcí Sádek.

AAA Barvy RZ 3,6 Jince-Ohrazenice

Rychlostní zkouška startuje nedaleko náměstí v obci Jince směrem na Ohrazenice. Pár stovek metrů po startu soutěžní vozy ostře odbočí vpravo do úzkého v diváckém místě „Ohrazenice“ kam bude umožněn přístup divákům pěšky od startu z Jinců.


Divácké místo Ohrazenice

Video z diváckého místa Ohrazenice

Následuje stoupání na velmi úzké cestě mezi křovinami do levého odbočení a následné klesání s rychlým napojením na hlavní silnici. Z hlavní silnice vozy ale opět velmi rychle odbočí vlevo na úzkou komunikaci a začnou klesat k průjezdu, kterým je náročné esíčko při přejetí křižovatky v klesání. Po sklesání k potoku trať RZ odbočí prudce vpravo a kolem rodinných domků se prosmýkne přes most až k požární zbrojnici u hřiště. Zde je přehledný a rychlý úsek mezi loukami s prudkým levým odbočením a následným rychlým technickým stoupáním s mnoha zatáčkami až k novým rodinným domkům na okraji vojenského prostoru. Zde trať odbočí vlevo na úzkou účelovou komunikaci a pěkným technickým úsekem kolem lesa se dostane až před cíl rychlostní zkoušky, kde je ještě rychlá levá a pravá zatáčka. Upozornění – divákům nebude umožněn průjezd vojenským prostorem a závory ohraničující vojenský prostor budou během závodu uzamčeny !

HERKUL RZ 7,12 Líchovy – Červený

V loňském roce znovuobjevená rychlostní zkouška, která divákům nabízí mnoho atraktivních diváckých míst ke sledování rally. Start je v obci Líchovy nedaleko hlavní silnice mezi Příbramí a Sedlčany. Hned po startu se soutěžní vozy protáhnou v úzkém mezi domy a po uskákaném asfaltu zamíří do diváckého místa „Líchovy“ k pravému a následně levému odbočení mezi poli za obcí. Tyto zatáčky jsou letos bohužel hodně zarostlé a místo není příliš přehledné. Příjezd bude divákům umožněn po polní cestě ze začátku obce Líchovy. Po necelém kilometru následuje rychlý horizont, kde se ale od silnice odlepí jen ty nejrychlejší vozy a velmi technická pasáž až k diváckému místu „Zvírotice“, kterým je pěkné ostré pravé odbočení, do kterého se přijíždí levou zatáčkou.


Divácké místo Zvírotice

Video z diváckého místa Zvírotice

Soutěžní posádky pak čeká rychlá náročná pasáž až k zajímavému přírodnímu retardéru před obcí Dublovice. Celá obec Dublovice je koncipovaná jako velké atraktivní divácké místo „Dublovice“ , kde lze sledovat několik těžkých zatáček a odbočení včetně skákacího horizontu.


Divácké místo Dublovice náves

Video z diváckého místa Dublovice skok

Z obce trať vyjede mezi domy k zemědělskému objektu, kde je trať RZ hodně zúžena svodidly. Následuje rychlý a uskákaný úsek kolem rybníku Musík s těžkými zatáčkami před cílem RZ před obcí Červený.


Zúžená vozovka za Dublovicemi

SUBARU RZ 8,13 Křečovice – Sedlčany

K loňské variantě rychlostní zkoušky se pořadatelům podařilo připojit atraktivní a těžký úsek začínající hned na okraji obce „střediskové“ Křečovice.


Poznáváte bránu do JZD kde pracoval Otík Rákosník z filmu Vesničko má středisková?

Ve Zhorném se RZ napojí na svou loňskou variantu a pěkným a přehledným úsekem po úzké komunikaci mezi poli se trať RZ dostane až k obci Paseky, kterou po velmi úzké a uskákané cestě objede, aby se dvěma těžkými zatáčkami za horizontem dostala až před atraktivní SUBARU divácké místo „Paseky“, kterým je nakopávací levá zatáčka kolem lesa s následným příjezdem do levé kosy do lesa.


Divácké místo SUBARU-Paseky

Video z diváckého místa SUBARU-Paseky

Po kvalitním asfaltu se trať dále dostane do klesání k Prosenici, kde se pravou kosou napojí na hlavní silnici a začne klesat až do Prosenické Lhoty, kde rychle odbočí na rychlý uskákaný úsek, který končí diváckým místem „Zberaz“, kterým je náročný retardér s prudkým brzděním v křižovatce.


Divácké místo retardér Zberaz

Trať dále pokračuje velmi technickým a uskákaným úsekem s klesáním až k obci Vítěž a dál trať rychle klesá až k cíli na okraj Sedlčan.

7OAKS RZ 9,14 Pořešice – Krásná Hora

Další Sedlčanská rychlostní zkouška se jede v nezměněné podobě s loňskou variantou a startuje na okraji obce Pořešice, kde hned po pár metrech odbočuje levou kosou a klesá až diváckému místu „Zvěstovice“, kterým je velmi rychlé napojení na hlavní silnici.


Divácké místo Zvěstovice-odbočení

Následuje pěkný přehledný rychlý úsek s velmi náročným přejezdem mostu. Trať RZ se pak po úzké rychlé komunikaci s horizonty v Bláhově Lhotě a velmi rychlým a technicky náročným úsekem dostane až do obce Vletice, kde bude průjezd zpomalen retardérem. Do obce Vletice bude z důvodu bezpečnosti zamezen přístup divákům ! Za Vleticemi trať RZ dále pokračuje po hodně úzké a uskákané lesní silnici kolem potoka přes obec Hostovnice až do cíle před Krásnou Horou.

FRIKON RZ 10,15 Klučenice-Klučenice

Nová rychlostní zkouška, která se v trochu jiné podobě jezdila na Rally Příbram naposledy v osmdesátých letech. Příjezd ke startu rychlostní zkoušky je veden po nezpevněných lesních cestách nad Orlickou přehradou. Samotná rychlostní zkouška je sice nejkratším testem sobotní etapy, ale svou náročnost posádkám předvede i na necelých sedmi kilometrech. Zatáčkovitý lesní úsek na rozbitém a rozdroleném asfaltu, který je místy porostlý mechem, je ale pro diváky přístupný pouze pěšky nebo před startem rychlostní zkoušky. Není zde žádné oficiální divácké místo !


Subaru Impreza 2,0 D se kterou jsme najížděli trať 32. HERKUL Rally Příbram

ROPRO RZ 11,16 Brodce-Milín

Rychlostní zkouška spojená z několika úseků, které se jely loni nebo v předchozích letech. Start rychlostní zkoušky se nachází nedaleko hlavní silnice č. 118 z Příbrami na Kamýk nad Vltavou. Hned po startu čeká soutěžní jezdce několik rychlých zatáček ve stoupání, a pak rychlý úsek s retardérem a s následnými těžkými zatáčkami po vjezdu do lesa nad obcí Draha. Zde rychlostní zkouška uhne z hlavní silnice doprava na úzkou účelovou lesní komunikaci a na jezdce čeká velmi náročný úsek po uskákaném asfaltu s mnoha velmi obtížnými pasážemi. Lesní úsek je pro diváky přístupný pouze pěšky ! Po napojení zpět na hlavní silnici RZ klesá přes retardér nad obcí Draha a rychlou pasáží se dostane až k obci Smolotely, kde je na návsi vytvořené atraktivní divácké místo Smolotely 2, které bude jinak postavené oproti páteční variantě. Je zde možné sledovat rychlý příjezd pravou zatáčkou s následným širokým objetím pneumatik a odjezd levou zatáčkou mezi domy.


Divácké místo Smolotely 2 – náves

Zde trať sjíždí ze své loňské varianty a naopak se napojuje na úsek, který se jel v pátek jako RZ Milín-Vystrkov. Za Smolotely se náročnými zatáčkami trat dostane k rychlému klesání před odbočením na hlavní silnici nad Bohosticemi, které bylo v pátek označeno jako divácké místo „Bohostice 1“. Zhruba po dvou stech metrech za tímto místem, ale trať znovu uhýbá vpravo v dalším atraktivním diváckém místě „Bohostice 3“, kde lze sledovat dvě pravé rychlé zatáčky z bezpečného a přehledného místa nad úrovní silnice.


Divácké místo Bohostice 3

Rychlým ale technicky náročným úsekem se RZ dostane přes Cetyni a Pečice až nad obec, kde je při přejetí hlavní silnice vytvořeno pěkné divácké místo „Pečice“, kterým je dvojité objetí ostrůvku a tedy pravá a levá kosa.


Divácké místo křižovatky Pečice

Klesáním s těžkou zatáčkou se RZ dostane až nad Pečičky, kde se prudkou levou zatáčkou napojí na loňskou variantu rychlostní zkoušky a pokračuje rychlým úsekem až do obce Luh, na jejímž konci je přírodní retardér. Následuje velmi rychlý a divácky nepřístupný úsek s rychlými zatáčkami v lese až do cíle RZ před obcí Milín. Více informací najdete na internetových stránkách www.rallypribram.cz

Komentářů celkem: 24
21. 9. 2010 20:34
0 0
Vůně benzinu je to správné ořechové to mi nikdo nevyvrátísmajlíksmajlík a multikáry patří na stavbu a do technických služebsmajlíksmajlík
21. 9. 2010 21:10
0 0
Kouří nekouří, i kdyby nekouřil, stačí si do googlu zadat slova diesel a ekologičnost a člověk si může přečíst desítky článků na téma, že i sebemodernější diesel je stále podstatně škodlivější než benziňák, zejména pokud bereme v potaz vliv na živé organismy (pevné částice, saze, oxidy dusíku, oxid uhelnatý). Abysme se tu úplně neudusili, tak se vymýšlejí problémové filtry pevných částic atp., nicméně zase to vyžaduje pintlich údržu, kterou ty auta v praxi po deseti letech nedostávají. Končim, jsem na tomto poli amatér, ale toto je evidentní. Za 20 let bude vývoj zase dál, samozřejmě, ale to už budu pomalu v důchodu, takže to mi je ted fuk.
21. 9. 2010 23:57
0 0
Když už se tu rozjela OT diskuse, tak ještě navážu - boxer diesel je nepochybně dost dobrý motor, ale automobilka Subaru nestoudně zachybovala a svá diesel auta pošramotila konstrukční chybou, když poddimenzovala spojku a ty u boxer dieselů v manuálu brzo odcházejí - viz např. tady: http://www.subaruclub.cz/msgboard_posts.php?topic_id=63838 (a dále řada zahraničních Subaru fór).

Nejhorší je, že Subaru odmítá chybu přiznat a dělá z lidí blbce. Já jsem jinak spokojený vlastník Legacy IV, naštěstí v benzínu, ale i u těch se Subaru dopustilo chyby, protože tam odcházejí dvouhmoťáky, což už mě taky potkalo (Subaru si na ně špatně vybralo subdodavatele - bohužel Valeo). Leckterý hatchbackový STI zase trpí na motor (často měněné polomotory v záruce) a odcházejí sériový tlumiče. Všechno novější modely - bohužel i Subaru, dříve etalon kvality, začalo šetřit na materiálu a bohužel ustupuje z pozic. Ale přesto jsem za tuhle značku v garáži rád, jízdní vlastnosti a symetrical AWD to vyváží smajlík
22. 9. 2010 14:46
0 0
AlesGute: Já někde čet, že pro světovou ekologii jsou mnohem škodlivější kravský prdy než všechny auta, takže je to zbytečný řešit.

Ale zpátky k tématu průvodce. Jsem opět rozčarován kvalitou základní věci, kterou pro mě jsou mapy. Reklama na Subaru mi vůbec nevadí, dokud jí ale nebude věnováno moc pozornosti na úkor kvality průvodce. Je sice hezký, že na mapce vidim nějakou čárku, půdorys tratě, ale bohužel z mapy nepoznám kde se ta čárka nachází. Na mapě se kromě reklamy nedá nic přečíst.
Pro komentování je třeba se nejprve přihlásit!