7. 12. 2012 07:00 − 2958× − 5

HANS part 3 of 48

Pod minulým článkem jsem avizoval další odpověď. Kvůli jednomu papíru tvořit článek jsem se neodvážil, počkal jsem, až se sejde více odpovědí.

V diskuzi pod minulým článkem jsem avizoval další odpověď. Kvůli jednomu papíru tvořit článek jsem se neodvážil, tak jsem počkal, až se sejde více odpovědí. Naposledy jsem měl od Ministerstva dopravy bleskovou „podstůlzametací“ odpověď. Co také více čekat. Po upřesnění dotazu jsem dostal stejně rychlou odpověď podruhé.

Vážený pane,

dne 14.11.2012 jsme obdrželi Vaše opakované podání, ve kterém žádáte o upřesnění dříve předaného stanoviska Ministerstva dopravy (dále MD) k používání systému HANS ve sportovních vozidlech při provozu těchto vozidel na pozemních komunikacích v rámci sportovní soutěže, která je uveřejněna v národních sportovních řádech, které jsou součástí kalendáře národních a mezinárodních automobilových sportovních soutěží.

Obecně se schvalování technické způsobilosti sportovních vozidel řídí zákonem č. 56/2001 Sb., (v platné znění) o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcími vyhláškami, a to zejména vyhláškou č. 355/2006 Sb. (v platné znění) o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel. Metodika MD č. 4/2007-150-METO/1 (dále Metodika) shrnuje požadavky vyplývající přímo ze zákona č. 56/2001 Sb. a jeho provádějících vyhlášek a uvádí i požadavky homologačních listů, mezinárodních a národních sportovních předpisů a řeší také postupy testování.

Na základě výše uvedených legislativních požadavků konstatujeme, že systém HANS je definován mezinárodním a národním sportovním předpisem (řádem) a jeho konstrukce, schválení a používání vychází tedy ze sportovních předpisů. Legislativa ČR pro sportovní vozidla uznává příslušné homologační listy, národní a mezinárodní sportovní předpisy. V případě používání systému HANS, které je jednoznačně vázáno na provoz v rámci sportovních podniků a to na uzavřených tratích, je tedy vycházeno ze sportovních předpisů a MD tento systém neschvaluje.

Při uvažování všech uvedených skutečností opakujeme naše původní stanovisko, že schvalování technické způsobilosti systému HANS není v gesci MD. V případě Vašich podnětů v této věci se obraťte přímo na národní sportovní autoritu AČR (FAS AČR), která má přímý kontakt s příslušnými mezinárodními sportovními autoritami (FIA). V její gesci je prvotní zvážení Vašich podnětů.

Dále Vám sdělujeme, že zřizovatelem AČR (FAS AČR) je Ministerstvo vnitra.

S pozdravem

Roman Bradáč

ředitel odboru provozu silničních vozidel

Protože nemáte k dispozici kompletní materiály, tak jen já vím, že toto je během měsíce druhý ředitel odboru provozu silničních vozidel. Ing. Petr Musil jako autor první odpovědi byl odvolán.

Tady jsem trochu zaváhal nad svojí chápavostí a gramotností. V druhé odpovědi se nevý ředitel odvolává na první odpověď cit. „Při uvažování všech uvedených skutečností opakujeme naše původní stanovisko, že schvalování technické způsobilosti systému HANS není v gesci MD“ V první odpovědi ale nebylo předmětem schvalování technické způsobilosti ale používání cit. “Schvalování sportovních řádů není v gesci ministerstva dopravy, proto nám nepřísluší hodnotit a rozhodovat např. o nařízení používat zádržný systém hlavy v rámci sportovních soutěží.„

Tak buď četl pan Bradáč jinou odpověď, nebo já nechápu nebo nevím. V první odpovědi není v gesci schvalování sportovních řádů a nařízení užití a v druhé technická způsobilost. Nejzábavnější je ovšem poslední věta. Trochu mne zamrazilo, že něco zásadního ze zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů neznám, nebo mi při zakládání několika občanských sdružení unikl. Zřizovatelem AČR (FAS AČR) je Ministerstvo vnitra? Mnohdy je lepší nepsat nic, než jako vážený úředník napsat hloupost.

Nicméně jsem se jen tak pro zábavu doptal na Ministerstvu vnitra, jakže to vlastně s tou jejich mocí nad AČR je. Vůbec jsem se toho nebál a oslovení, „Pane ministře“ jsem myslel vážně. Jmenovitě jsem si ovšem nedovolil, abych nestřelil mimo. Citovat podání není potřeba. Už moji rétoriku znáte, tak se omezím jen na popis odpovědi.

Vážený pane, k Vašemu dopisu doručeném elektronicky dne 20. listopadu t. r. Vám sdělujeme, že Ministerstvo vnitra není nadřízeným orgánem ani zřizovatelem Autoklubu České republiky, Federace automobilového sportu, pouze jej registruje jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. v platném znění. Informace, kterou Vám poskytlo Ministerstvo dopravy, že mylná.

Atd, atd. s pozdravem JUDr. Jaroslav Saveljev oddělení podání osob Ministerstvo vnitra. Součástí odpovědi bylo sdělení, že Ministerstvo vnitra nemá kontrolní orgán a možnosti prošetřit daný problém. V podstatě, jsem se dozvěděl, co jsem věděl. Poděkoval jsem za odpověď a požádal lidsky o právní názor a pomoc. Odpověď byla docela výživná, „zkuste se zeptat některé z autorizovaných zkušeben Dekra Automobil a.s. nebo TÜV SÜD Auto CZ s.r.o. – tam by snad mohli umět poradit. Nic jiného mi nenapadá. „

Musím přiznat, že ani mne to nenapadlo. Tato cesta se zdála být zajímavá. TÜV SÜD Auto CZ s.r.o. má kontaktní formulář a dotaz obecně bylo snadné formulovat. Odpověď mne zarazila ale obecné podání asi nic jiného nenabízelo.

Dobrý den Vážený pane Studený,

dostal jsem Váš dotaz ohledně podezření na nesprávnou činnost bezpečnostního prvku vozidla.

V případě homologace je kontrolním orgánem ten, kdo homologaci vydal, zpravidla ministerstvo dopravy daného státu.

Stížnost, případně podezření na nesprávnou funkci jakéhokoli systému vozidla je nejlepší začít řešit s výrobcem (případně jeho zástupcem), nejlépe na základě posudku soudního znalce v daném oboru.

Přeji Vám pěkný den.

S pozdravem / Mit freundlichen Grüssen / Best regards

Vít Bursík

Officially Recognized Expert Vehicle Certification

Jasně. Obecný dotaz, obecná odpověď. Upřesnil jsem tedy, o co jde a odpověď mne zarmoutila.

Vážený pane Studený,

děkuji za obsáhlé objasnění důvodů k Vašemu dotazu.

Moje předchozí odpověď vycházela z domněnky, že se jedná o prvek automobilu homologovaného pro běžný silniční provoz.

Prvky používané ve sportovních vozidlech jsou poněkud jinou skupinou. Schvalování / homologace součástí sportovních vozidel se řídí předpisy FIA. V tomto případě bych doporučoval komunikovat s autoritou vydávající homologaci, tj. FIA, pokud to není možné přes národního zástupce, pak přímo. Dle mého názoru by se podnětem k otázce bezpečnosti měli zabývat. S FIA a jejich předpisy příp. s Autoklubem ČR nemáme příliš velkou zkušenost. V minulosti jsme prováděli testy sedadel a také bezpečnostních klecí, ovšem v součinnosti s naší mateřskou organizací z Německa.

Doporučuji Vaší pozornosti následující dokument (pokud ještě neznáte): www.fia.com/sites/default/files/regulation/file/3_FIA_Stand_8858_2002_Hans_0.pdf

Je to předpis FIA dle kterého se HANS schvaluje. Nenašel jsem zde ověření působení na člověka při nárazu.

Z naší strany je možné nabídnout provedení zkoušek pro zhodnocení negativního vlivu na uživatele při nárazu, pokud to bude v našich technických možnostech. Na takové zkoušky však zřejmě neexistuje žádná metodika a navíc jsou finančně náročné.

Přeji mnoho sil do dalších jednání a úspěšné vyřešení tohoto problému.

S pozdravem / Mit freundlichen Grüssen / Best regards

Vít Bursík

TÜV SÜD Czech s.r.o
Novodvorska 994/138
142 21 Praha 4
Czech Republic

Takže snad poslední odstavec skýtá určitou naději. Zatím jsem jen konstatoval marnost svého snažení. Možnosti testování u TÜV SÜD by snad mohly něco znamenat. I když jsem poslal víceméně poraženeckou odpověď, tak se nevzdám. Prozkoumám, co může pan Bursík nabídnout za testování. Hlavně ale kolik to stojí.?!?! Trochu jsem po možnostech testování pátral. Existuje firma v Jihoafrické republice, která se biomechanikou páteře a jejího poškození při sportech zabývá. Nabídka byla solidní. 1,2 mil. USD a není problém. Ups.

No nic. Udělám tedy to, co mi radí jiní. Obrátím se s dotazem a podnětem přímo na hlavu pomazanou. Na pana prezidenta. Néééééé. Sranda. A nebo jo. Za co vlastně bere peníze král Ječmínek? Jinak zkoumám a čtu a našel jsem kousek textu, podle kterého se bude muset Ministerstvo dopravy zamyslet. Ale to až příště.

Komentářů celkem: 5
7. 12. 2012 12:06
0 0
smajlík
7. 12. 2012 19:47
0 0
Velmi oceňuji Vaši intervenci do tohoto problém a netrpělivě (ač jsem pouze příležitostný divák) čekám na další článek. Za (a myslím, že nejen) mě smajlík
8. 12. 2012 04:23
0 0
Já bych prubnul poníženou supliku u Žita44smajlík
8. 12. 2012 10:40
0 0
smajlík
11. 12. 2012 09:33
0 0
Každej odkazuje na někoho jiného smajlík ,Doprava, na ,Vnitro, , ,Vnitro, že ,Doprava, kecá smajlíksmajlík Ale rozhodně tohle celé má smysl!! Fandím smajlíksmajlík
Pro komentování je třeba se nejprve přihlásit!