Jakub "kuře" Kura - eWRC.cz
25. 6. 2017 10:48 − 6722× − 6

Na co jiného na Zlínsko, než na Barumku?

Už to bude rok, co jsem s dotazníky kolem trati Barum Czech Rally Zlín běhal… Co přinesly výsledky?

Po skončení 46. ročníku Barum Czech Rally Zlín jsem vás i prostřednictvím těchto stránek žádal o vyplnění dotazníku, který byl podkladem pro vznik mojí kvalifikační práce zaměřující se na návštěvnost automobilových soutěží, konkrétně na příkladu zlínské Barumky. Celkově se dá konstatovat, že motoristický sport nepatří mezi příliš obvyklá výzkumná témata, ono ostatně se hlavní výzkumná pozornost soustředí zejména na velké akce typu olympijských her či různých mistrovství. Menší akce, zastupované právě třeba motoristickými podniky zůstávají v jejich stínu, ale nudnou teorii přeskočme a podívejme se raději na to, co vaše odpovědi přinesly za zjištění. Pro zájemce o tyto věci však jistě nebude problém si najít plnou verzi práce, která je ze zákona veřejnou a volně dohledatelnou v elektronickém archivu.

Z hlediska geografického je asi nejzajímavější otázkou, odkud diváci na soutěž přijíždějí. Z dotazování vyplynulo, že 40 % návštěvníků tvoří místní, tedy obyvatelé ze Zlínského kraje, 51 % pak přijíždí ze zbytku České republiky a zbylá procenta zůstávají pro zahraniční návštěvníky. Z hlediska podílu domácích (rozuměj českých) diváků nevybočuje Barumka nijak z průměru jiných soutěží, kde na příkladu vybraných soutěží MS bylo zjištěno, že domácí tvoří právě okolo 90 % diváků. Není jistě velkým překvapením, i vzhledem k pohledu na příjezdové cesty k RZ v průběhu rally, že naprostá většina diváků volí jako mód dopravy automobil, kdy více jak 90 % využívá právě tuhle formu dopravy; autobus, vlak či jiné způsoby se pak krčí na chvostu s podílem jednotek procent.

Zajímavé informace pak poskytla část dotazníku věnovaná chování návštěvníků v regionu po dobu jejich pobytu, konkrétně byly zkoumány témata jako samotný pobyt a jeho charakteristiky, nocleh, stravování a další. Nejvíce fanoušků udávalo, že v regionu tráví po dobu konání soutěže tři dny, což koresponduje s formátem rally pátek – neděle a velmi pozitivním hodnocením pro organizátory rally je jistě fakt, že respondenti udávali vysokou míru návratnosti, když 87 % dotázaných by se rádo v budoucnosti na rally podívalo znovu. Těmto záměrům také odpovídá pořadí návštěvy v roce 2016, neboť s výjimkou cca 10 % dotázaných byli všichni ostatní respondenti na Barumce podruhé či ještě více krát. Navíc, pro 70 % mimokrajských návštěvníků je Barum Czech Rally Zlín jediným důvodem návštěvy regionu, což je další pozitivní známka pro soutěž.

Jelikož na návštěvnících soutěže mají výrazný podíl domácí, tak z hlediska forem noclehu hraje velkou roli domov, kdy se diváci vracejí na noc domů, druhou možností jsou ale hotely, hostely, motely. V absolutních počtech odpovědí však tyto kategorie přečíslila odpověď "jiné", kde dotázaní nechtěli nebo nemuseli uvést konkrétní formu noclehu. Ve stravování existuje mnohem větší variabilita forem, protože největší četnost zaznamenala možnost využití stánků v místě konání akce, ale ostatní možnosti (jako dovoz jídla z domů či restaurace) již byly poměrně vyrovnané a s minimálními rozdíly… V rámci těchto otázek byly též zjišťovány útraty návštěvníků za tyto služby rozpočtené na osobu a den, což posléze umožnilo kvantifikovat odhadovaný finanční přínos soutěže regionu. Ale o tom až později.

Na tomto místě si ještě udělejme malou odbočku směrem k dalším důvodům, protože jak bylo řečeno v předchozích odstavcích, pro některé fanoušky existují i další důvody, než je Barumky, skrze které přijíždějí v srpnu do regionu. Tyto důvody lze zahrnout do dvou kategorií – přírodní a kulturní památky. Zajímavým zjištěním pak je, že nějakou polovinu dotázaných Barumka nalákala k tomu, aby se v budoucnu chtěli do regionu podívat i mimo termín rally a pokud měli dotázaní sdělit, co nejvíce je "táhne" zpět, tak z konktérních důvodů opět vyhrály přírodní památky, ale velmi silně akcentováno bylo i motoristické (či spíše soutěžní) podhoubí Zlínska, kdy by návštěvníci rádi vyrazili po stopách Barumky či se podívali na další soutěže konající se zde.

Poslední částí, na kterou se zde krátce podíváme, jsou ekonomické přínosy soutěže regionu. Jelikož se nejedná o ekonomickou práci, jejich odhad byl proveden prostým pronásobením počtu diváků v rámci jednotlivých skupin návšětvníků, podílů jejich délky pobytu v regionu a průměrných mediánových útrat. Byly tedy pominuty různé multiplikační efekty a další sofistikovanější nástroje, protože ekonomický přínos byl jen jedním z cílů práce, nikoliv jejím stěžejním tématem. Můžeme tedy říci, že z hlediska průměru bylo za nocleh 40 % všech respondentů utraceno maximálně 100 Kč/osoba / noc a naopak u jídla a ostatních útrat byla pozorována větší variabilita dle skupin (Zlínští nejmíň, zahraniční i 1000 Kč). Výsledkem je, že průměrné útraty na osobu a den se pohybují od 800 Kč místního návštěvníka až po 1300 Kč toho zahraničního. Celkové útraty, které návštěvníci v regionu po dobu soutěže udělají se pak vyčíslí na nějakých 136 milionů Kč, což se příliš neliší od jiných podobných výzkumů spjatých s Barum Czech Rally Zlín. Je zde však nutno podotknout, že část financí by byla v regionu utracena i kdyby se rally nejela, což platí zejména pro místní, ale současně lze konstatovat, že nějaké tři čtvrtiny dotázaných přijely do regionu jenom kvůli rally a jejich útraty lze tedy silně svázat právě se soutěží. Závěrem lze tedy říct, že soutěž má velký přínos pro region.

Těm, kdo dočetli gratuluju a závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří si vloni našli čas a vyplnili dotazník. Danke very much :)

Kompletní změní diplomky na webu Masarykovy univerzity.

Komentářů celkem: 6
25. 6. 2017 13:07
0 0
smajlík Hodne zajimave cteni.
25. 6. 2017 20:11
0 0
no a obhájils tu práci? tos totiž nenapsal smajlík
25. 6. 2017 22:24
0 0
Novej, ano, ale vidíš, to mě ani nepadlo zmínit a ještě by to někdo bral jako honění si ega když mi šlo o podělení se o výsledky ;)
26. 6. 2017 09:42
0 0
tak to gratuluju, ono nejde ani tak o chlubení se (jenže, kdo tě pochválí tak dobře, jako ty sám?), ale abychom my, kteří jsme ti tam nasypali data, měli taky nějakou informaci, že k něčemu byly a že teda asi byly smajlíksmajlíksmajlík
26. 6. 2017 09:59
0 0
mrkni k nám do ISu MU a je tam toho přes 60 stránek k počtení ;)
27. 8. 2017 21:08
0 0
Zajímavé čtení když tam člověk utrácí ani si neuvědomí co to v tom velkém počtu návštěvníků udělá za sumu ,

Pro komentování je třeba se nejprve přihlásit (nahoře nad menu)!

reklama