27. 7. 2017 09:26 − 5492× − 4

Kam za diváckým zážitkem na XXXVIII. Rally Pačejov

XXXVIII. Rally Pačejov nabídne osm rychlostních zkoušek v divácky oblíbeném formátu.

Kam tedy za soutěžními posádkami vyrazit, aby divák odjížděl ze soutěže spokojený a plný zážitků?

Vše začne v pátek 28. července večer předstartovní šou, která díky stavebním pracím na náměstí zůstává na parkovišti u kina Otava. K vidění bude přes 20 vybraných posádek. Ve 22 hodin vše ukončí hudební ohňostroj, aby se zde první posádky sešly opět ráno v osm hodin. To je naplánován slavnostní start soutěže.

Odtud posádky vyrazí na první rychlostní zkoušku. Tou bude tradiční strážovický test, v letošním roce se startem v Nehodívě. Hned po startu následuje velmi přehledný divácký úsek v obci. K vidění bude pravá zatáčka po startu a následující rychlá levá. Na náves se posádky vrátí velmi ostrým levým vracákem přes hranu. Následuje prudký, uskákaný sjezd a ostré pravé odbočení ven z obce. Pro diváky budou připraveny prostory uprostřed návsi ve stínu lip, nebo také na svazích na protější straně, které slouží jako přírodní tribuna. Přístup lze doporučit od obce Štipoklasy s parkováním téměř u trati RZ. Přístup od obce Myslív bude povolen pouze pěšky kolem startu RZ (cca 500 metrů). Na diváckém místě nebude chybět tradičně kvalitní občerstvení. Následuje rychlá pasáž plná zatáček až do obce Loužná. Tam po rychlém příjezdu trať odbočuje nejprve doleva a poté prudce doprava. Přístup je možný po místní komunikaci od Myslívského rybníka. Místa pro diváky je tu dost, nelze však zaručit komfort, který nabízejí oficiální divácká místa. Z Loužné začíná uskákaný úsek na rychlém asfaltu až před obec Strážovice. Tam se trať napojí na hlavní silnici velmi rychlým odbočením vlevo. Pohodlný přístup je možný od Plánice. Přístup diváků z obce Strážovice nebude v průběhu zkoužky možný. Ve Strážovicích bude připraveno další atraktivní místo pro diváky. Po rychlém příjezdu následuje ostré levé odbočení na šotolinu pod rybníčkem. Další velmi ostré pravé odbočení posádky vrátí na asfaltovou komunikaci. Oproti minulým létům je celý prostor vyřezaný a přehlednější. Také pro diváky je připraveno více místa, nebude chybět občerstvení v místní hasičárně. Přístup je možný od Pačejova Nádraží. Parkování pouze po pravé straně vozovky. Do cíle již zbývá jen několik rychlých zatáček se zrádným horizontem. Cíl RZ se nachází nad obcí Neprochovy.

Odtud posádky zamíří na nejtěžší rychlostní zkoušku Čečelovice – Čečelovice. V letošním roce poprvé v obráceném směru. Start zkoušky se nachází na okraji obce Čečelovice u místního koupaliště. Následuje velmi rychlý úsek k náročnému pravému odbočení na úzkou komunikaci. Toto odbočení divákům nedoporučujeme, veškerý bezpečný prostor je osetý zemědělskými plodinami a bude zde platit zákaz vstupu. Alespoň trochu vhodné místo ke sledování je o 200 metrů dále v lese nad vozovkou. Zde je vidět průjezd přes menší horizont. Výhled je však hodně zarostlý. Rychlé protahováky mezi křovinami ukončí velmi ostré odbočení vlevo v místě „u kontejneru“. Také zde je většina prostoru oseta plodinami. Rychlostní zkoušku bude možné sledovat z vyvýšeného místa nad křižovatkou. Přístup sem je pouze pěšky od obce Nahošín nebo Mečichov. Přístup autem přes osadu Katovsko bude nejspíše zakázaný. Následuje opět rychlejší úsek plný zatáček mezi hojnou vegetací před obec Záboří. Zde se rychlostní zkouška vrátí na širší komunikaci. Po velmi rychlém odbočení následuje příjezd do obce, zpomalený retardérem u bytovek. Technickou pasáží se posádky dostanou do diváckého místa Záboří. Tady je čeká přírodní retardér s těžkým pravým vracákem přes hranu u zrcadla. Na konci obce následuje další přírodní retardér s objetím ostrůvku. Pohodlný přístup je od obce Lažánky s parkováním těsně u rychlostní zkoušky. Za obcí Záboří následuje velice náročná pasáž mezi poli, ukončená náročným pravým odbočením. Celý úsek je bohužel lemován vzrostlou kukuřicí, bezpečných míst pro sledování soutěžních vozidel je zde minimum a jsou velmi nepřehledná. Za odbočením čeká na posádky technický úsek do obce Bratronice. Tady se pár míst ke sledování najde. Vyžaduje to však poměrně dlouhou procházku. Vzhledem k charakteru trati se zde nechá vždy sledovat jen velmi krátký úsek.

V obci Bratronice následuje přehledné levé odbočení na širokou komunikaci a následné pravé odbočení na další cyklostezku. Prostoru pro diváky je na návsi poměrně hodně. Tento úsek však nepatří mezi divácky příliš atraktivní. Rychlá pasáž dovede posádky na okraj osady Katovsko. Tam následuje obtížně pravé odbočení a levá vracečka v místě „u kontejneru“ kde se RZ potkává. Obtížným sjezdem plným zatáček se posádky dostanou na okraj obce Mečichov. Tento úsek je jezdecky hodně atraktivní, divácky však nepřehledný. V Mečichově se trať RZ proplétá po místních komunikacích, až zamíří na velmi atraktivní divácké místo na návsi. Jedná se o rychlý příjezd s objetím ostrůvku a obtížným levým odbočením. Je zde prostor pro široké smyky. Divák tady může bezpečně sledovat soutěžní vozidla z bezprostřední blízkosti. Nebude chybět kvalitní občerstvení od místních hasičů. Přístup sem je od obce Hlupín nebo Nahošín. Při výjezdu z Mečichova prověří posádky těžký úsek úzkým úvozem. Přístup do těchto míst je možný pěšky z obce před uzavřením RZ (úzký průchod mezi domy). Následuje divácky přehledná pasáž mezi loukami s několika ostrými zatáčkami a horizontem. Jedná se o divácky přehledný úsek, přístupný pěšky od Mečichova. Vzhledem k rychlému charakteru tohoto úseku zde však bude povoleno stání poměrně daleko od trati RZ. Svižné tempo naruší velmi obtížný úsek u lesa okořeněný obtížnou pravou zatáčkou na jehličí. Přístup sem je však vykoupen náročnou procházkou z Mečichova. Do cíle následuje ještě několik zrádných pasáží, většinou však mezi osetými poli. Cíl rychlostní zkoušky se opět nachází na okraji obce Čečelovice.

Následovat bude servisní přestávka na letišti v obci Pole. Tam je pro diváky dostatek prostoru i parkovacích míst. Jako třetí v pořadí následuje rychlostní zkouška Doubravice – Leskovice. Po rychlejším začátku následuje obtížný sjezd do obce Třebohostice dlouhou pravou zatáčkou. Zde začíná velmi atraktivní divácké místo. Ostrou levou zatáčkou se posádky dostanou na hlavní komunikaci. Tu následně opustí ostrým pravým odbočením. Po průjezdu místní komunikace kolem kapličky se opět vrátí na hlavní silnici širokou vracečkou. Místa pro diváky je tu dost. Divácké prostory jsou vymezeny na bezpečných místech, avšak v těsné blízkosti trati. Nebude chybět občerstvení. Přístup sem je možný hned několika způsoby od obce Hlupín, Nahošín, nebo od Strakonic. Následuje rychlejší pasáž do Chrášťovic, zpomalená dvěma retardéry. V obci Chrášťovice následuje po rychlém příjezdu ostré odbočení vlevo přes velkou hranu a technická pasáž ve výjezdu z obce. Vše je možné sledovat z přírodní tribuny v bezprostřední blízkosti tratě. Velmi dobrý přístup je sem od Strakonic. Žádáme diváky, aby parkovali na mnohačetných místních komunikacích v obci a neparkovali na příjezdové komunikaci, jedná se o výjezd sanitky z RZ. Občerstvení bude tradičně fungovat v místním hostinci. Jedná se o velmi atraktivní a dobře přehledné místo. Zbývající úsek do cíle RZ vede po úzké místní komunikaci s obtížným sjezdem do cíle, zde však není žádné bezpečné místo pro diváky díky vzrostlé vegetaci. Rychlejší tempo naruší jen několik přírodních retardérů v obci Láz.

Až po úspěšném zdolání druhého průjezdu strážovické RZ čeká na posádky zrádný úsek u Horažďovic zvaný Muničák. V letošním roce startuje v Horažďovicích Předměstí. Úvodní rychlý úsek do bývalého vojenského prostoru je divácky nepřístupný. Samotný průjezd prostorem s atraktivní pasáží na parkovišti je dostupný pouze pěšky. Přístup od obce Babín bude na přání obyvatel uzavřen a kontrolován policií ČR. Do „Muničáku“ tedy bude přístup výhradně pěšky. Ale pro fanouška, který chce v klidu sledovat celé startovní pole bez návalu diváků, je průjezd parkovištěm v lese více než vhodný. Po výjezdu z prostoru následuje rychlá pasáž lesem až k diváckému místu s odbočením na hlavní komunikaci. Toto divácké místo nabídne přehledný úsek s několika zatáčkami na lesní cestě a obtížné odbočení na asfaltovou komunikaci. I přesto, že se nepodařilo sklidit zemědělské plodiny bude prostoru pro diváky dost. Přístup bude možný z Horažďovic Předměstí s parkováním na příjezdové komunikaci (pouze po pravé straně), nebo od obce Mečichov. Teď už do cíle zbývá pouze několik rychlých zatáček. Kdo se dostane v druhém průjezdu až sem, bude mít pačejovskou rally zdárně za sebou.

Trať je postavena tak, že se nechá velice pohodlně přejíždět mezi diváckými místy. Pořadatelé vybrali velké množství diváckých míst. Zde je vše podřízeno divákům a bezpečnému sledování soutěžních vozidel. Kdo navštíví tato divácká místa, nemusí mít strach, že bude stát příliš daleko od trati a přijde tak o sportovní zážitek. Doporučujeme tedy divákům navštívit oficiální divácká místa, kde si každý divák ten svůj úsek najde, jednoduše přijede i odjede a může se zde i občerstvit.

Komentářů celkem: 4
27. 7. 2017 09:431
2 0
Díky, Díky, Díky. Nejen za komplexní servis pro diváky, ale za vše co pro rally děláte. Mnohem větší soutěže s daleko větším rozpočtem Vám nesahají ani po kolena. smajlík
27. 7. 2017 09:522
0 0
Kdo nezná nějaké fígle u RZ Čečelovice. Přístup k místu u kontejneru, kde se RZ potkává, bude určitě tradičně zakázán už od Nahošína. Zákaz vjezdu tam někdy kontroluje i policie. Pěkný úsek za Mečichovem, příjezd uhnout před vesnicí na tu úzkou silnici. A pěkný a přehledný je i úsek mezi Zábořím a Bratronicemi (u toho odbočení), stojí se na mezi a je vidět daleko.
27. 7. 2017 10:423
0 0
smajlíksmajlíksmajlík
27. 7. 2017 13:154
0 0
My děkujem za zájem smajlík Přístup ke kontejneru bývá zakázán na přání obyvatel Katovska. Jak už jsem někde psal, v letošním roce tam zákaz neřešíme my jako pořadatelé, ale necháváme to na obci. Každopádně prosím diváky raději o pěší přístup, pomůže nám to případně v dalším ročníku. Ten dlouhý přehledný úsek za Zábořím je bohužel lemován kukuřicí. Za tím pravoúhlým odbočením je několik pěkných míst nad vozovkou. Stejně tak mezi Mečichovem a cílem se najde řada míst pro rallyové fajnšmekry.
Pro komentování je třeba se nejprve přihlásit!

Je aktivovaný AdBlock nebo jiný blokátor reklam!
Pokud chcete náš web používat, vypněte ho prosím. Děkujeme!