26. 7. 2018 07:03 − 5026× − 1

Kam za diváckým zážitkem na INVELT Rally Pačejov

Kam tedy za soutěžními posádkami vyrazit, aby divák odjížděl ze soutěže spokojený?

XXXIX. INVELT Rally Pačejov nabídne osm rychlostních zkoušek v divácky oblíbeném formátu. Kam tedy za soutěžními posádkami vyrazit, aby divák odjížděl ze soutěže spokojený a plný zážitků?

Vše začne v pátek 27. července odpoledne. To se poprvé v historii pačejovské soutěže koná testovací rychlostní zkouška tzv. shakedown. O tu projevilo zájem přes padesát posádek, které budou mít možnost nastavit si své vozidlo na této trati v době od 16:15 do 18:45 hodin. Za obcí Břežany směrem na Malý Bor bude vyhrazeno místo pro servis soutěžních vozidel. Divákům tedy nebude vjezd od Břežan dále povolen. Po startu následuje rychlejší rovný úsek s retardérem před Malým Borem. Tam posádky prudce odbočí vlevo na místní komunikaci. Toto jediné divácky přístupné místo je možné navštívit z Malého Boru z návsi. Přístup po komunikaci od autobazaru přes únikovou zónu nebude divákům povolen. Trať dále stoupá mezi ploty rychlými protahováky až na zrádný horizont u lesa. Tento úsek není divácky přístupný, trať je lemována vzrostlou kukuřicí. Po velmi rychlém klesání následuje série několika obtížných zatáček a mírný horizont do cíle. Tento úsek je přístupný pouze pěšky z obce Třebomyslice Soutěžní posádky však bude možné sledovat jen z velké vzdálenosti od tratě.

Večer od 18 hodin je na programu předstartovní show, která se po několika letech vrací na zrekonstruované Mírové náměstí v Horažďovicích. K vidění bude přes 20 vybraných posádek. Ve 22 hodin vše ukončí hudební ohňostroj, aby se zde první posádky sešly opět ráno v osm hodin. To je naplánován slavnostní start soutěže.

Odtud posádky vyrazí na první rychlostní zkoušku. Tou bude tradiční strážovický test, v letošním roce se startem v Neprochovech. Po rychlém a uskákaném začátku dorazí posádky do Strážovic. Tam bude připraveno tradiční divácké místo. Po velkém náletu následuje ostré odbočení vlevo na místní komunikaci a dále ostré odbočení vpravo. Vzhledem k rekonstrukci místního rybníku nebude možné stání diváků na hrázi. Místa pro diváky však bude dost. Celý prostor je nyní vyřezán a upraven tak, že bude z každého místa vidět průjezd celým diváckým prostorem. Nebude chybět tradiční občerstvení od místních hasičů. Strážovice posádky opustí velmi rychlým úsekem s retarderem. Následuje ostré odbočení vpravo na uskákanou komunikaci. Tento úsek je přístupný od Plánice, prostor pro diváky zde však bude velmi omezený. Po rychlé místní komunikaci se posádky dostanou do obce Loužná. Tam trať odbočuje vlevo a následně rychle vpravo. Přístup je možný po místní komunikaci od Myslívského rybníka. Prostoru pro diváky je tady dost. Nejedná se však o příliš atraktivní místo. Za obcí Loužná začíná hladká asfaltová komunikace plná nepřehledných zatáček až před obec Nehodív. V Nehodívě bude opět připraveno atraktivní divácké místo. Po rychlém příjezdu a levém odbočení následuje prudký výjezd po místní komunikaci. Na jeho vrcholu posádky prudce odbočí doprava přes hranu, aby se dlouhou pravou zatáčkou vrátily na náves. Atraktivní bývá i rychlá levá zatáčka do cíle, kde si vylámalo kola už několik rallyových hvězd. Tradiční občerstvení „Pod Lipami“ bude opět v provozu. Přístup diváků je možný od obce Štipoklasy. Přístup od obce Myslív bude možný pěšky od hřiště (cca 300m). Ve směru od Myslíva bude nezbytně nutné využít divácký přechod a důsledně dbát pokynů pořadatelů v daném úseku.

Odtud posádky zamíří na nejtěžší rychlostní zkoušku Čečelovice – Čečelovice. Směr rychlostní zkoušky zůstává stejný s loňským ročníkem. To se RZ jela v této podobě poprvé. Start zkoušky se nachází na okraji obce Čečelovice u místního koupaliště. Následuje velmi rychlý úsek k náročnému pravému odbočení na úzkou komunikaci. Toto odbočení divákům nedoporučujeme, veškerý bezpečný prostor je osetý zemědělskými plodinami a bude zde platit zákaz vstupu. Alespoň trochu vhodné místo ke sledování je o 200 metrů dále v lese nad vozovkou. Zde je vidět průjezd přes menší horizont. Výhled je však hodně zarostlý. Rychlé protahováky mezi křovinami ukončí velmi ostré odbočení vlevo v místě „u kontejneru“. Rychlostní zkoušku bude možné sledovat z vyvýšeného místa nad křižovatkou. Přístup sem je pouze pěšky od obce Nahošín nebo Mečichov. Přístup autem přes osadu Katovsko bude nejspíše zakázaný na přání místních obyvatel. Následuje opět rychlejší úsek plný zatáček mezi hojnou vegetací před obec Záboří. Zde se rychlostní zkouška vrátí na širší komunikaci. Po velmi rychlém odbočení následuje příjezd do obce, zpomalený retardérem u bytovek. Technickou pasáží se posádky dostanou do diváckého místa Záboří. Tady je čeká přírodní retardér s těžkým pravým vracákem přes hranu u zrcadla. Na konci obce následuje další přírodní retardér s objetím ostrůvku. Pohodlný přístup je od obce Lažánky s parkováním těsně u rychlostní zkoušky. Za obcí Záboří následuje velice náročná pasáž mezi poli, ukončená náročným pravým odbočením. Celý úsek je bohužel lemován vzrostlou kukuřicí, bezpečných míst pro sledování soutěžních vozidel se tady pár najde, budou však daleko od trati. Za odbočením čeká na posádky technický úsek do obce Bratronice. I zde je několik míst k bezpečnému sledování rally. Vyžaduje to však poměrně dlouhou procházku. Vzhledem k charakteru trati se zde nechá vždy sledovat jen velmi krátký úsek. V obci Bratronice následuje přehledné levé odbočení na širokou komunikaci a následné pravé odbočení na další cyklostezku. Prostoru pro diváky je na návsi poměrně hodně. Tento úsek však nepatří mezi divácky příliš atraktivní. Rychlá pasáž dovede posádky na okraj osady Katovsko. Tam následuje obtížně pravé odbočení a levá vracečka v místě „u kontejneru“, kde se RZ potkává. Obtížným sjezdem plným zatáček se posádky dostanou na okraj obce Mečichov. Tento úsek je jezdecky hodně atraktivní, divácky však nepřehledný. V Mečichově se trať RZ proplétá po místních komunikacích, až zamíří na velmi atraktivní divácké místo na návsi. Jedná se o rychlý příjezd s objetím ostrůvku a obtížným levým odbočením. Je zde prostor pro široké smyky. Divák tady může bezpečně sledovat soutěžní vozidla z bezprostřední blízkosti. Nebude chybět kvalitní občerstvení od místních hasičů. Přístup sem je od obce Hlupín nebo Nahošín. Při výjezdu z Mečichova prověří posádky těžký úsek úzkým úvozem. Přístup do těchto míst je možný pěšky z obce před uzavřením RZ (úzký průchod mezi domy). Následuje divácky přehledná pasáž mezi loukami s několika ostrými zatáčkami a horizontem. Jedná se o divácky přehledný úsek, přístupný pěšky od Mečichova. Vzhledem k rychlému charakteru tohoto úseku zde však bude povoleno stání poměrně daleko od trati RZ. Svižné tempo naruší velmi obtížný úsek u lesa okořeněný obtížnou pravou zatáčkou na jehličí. Přístup sem je však vykoupen náročnou procházkou z Mečichova. Do cíle následuje ještě několik zrádných pasáží, přístupných pěšky od cíle, ale divácky nepřehledných. Cíl rychlostní zkoušky se opět nachází na okraji obce Čečelovice.

Následovat bude servisní přestávka na letišti v obci Pole. Tam je pro diváky dostatek prostoru i parkovacích míst. Jako třetí v pořadí následuje rychlostní zkouška Doubravice – Leskovice. Po rychlejším začátku následuje obtížný sjezd do obce Třebohostice dlouhou pravou zatáčkou. Zde začíná velmi atraktivní divácké místo. Ostrou levou zatáčkou se posádky dostanou na hlavní komunikaci. Tu následně opustí ostrým pravým odbočením. Po průjezdu místní komunikace kolem kapličky se opět vrátí na hlavní silnici širokou vracečkou. Místa pro diváky je tu dost. Divácké prostory jsou vymezeny na bezpečných místech, avšak v těsné blízkosti trati. Nebude chybět občerstvení. Přístup sem je možný hned několika způsoby od obce Hlupín, Nahošín nebo od Strakonic. Následuje rychlejší pasáž do Chrášťovic, zpomalená dvěma retardéry. V obci Chrášťovice následuje po rychlém příjezdu ostré odbočení vlevo přes velkou hranu a technická pasáž ve výjezdu z obce. Vše je možné sledovat z přírodní tribuny v bezprostřední blízkosti tratě. Velmi dobrý přístup je sem od Strakonic. Vzhledem k rekonstrukci kanalizace v obci nebude umožněn přístup po hlavní silnici. Příjezd k diváckému místu bude možný po mnohačetných místních komunikacích. Prosíme diváky, aby v úzkých ulicích obce parkovali s rozumem. Občerstvení bude tradičně fungovat v místním hostinci. Jedná se o velmi atraktivní a dobře přehledné místo. Zbývající úsek do cíle RZ vede po úzké místní komunikaci s obtížným sjezdem do cíle, zde však není žádné bezpečné místo pro diváky díky vzrostlé vegetaci. Rychlejší tempo naruší jen několik přírodních retardérů a objezd kapličky v obci Láz.

Až po úspěšném zdolání druhého průjezdu strážovické RZ čeká na posádky zrádný úsek u Horažďovic zvaný Muničák. V letošním roce startuje opět v Horažďovicích Předměstí. Úvodní rychlý úsek do bývalého vojenského prostoru je divácky obtížně přístupný a nezajímavý. Samotný průjezd prostorem s atraktivní pasáží na parkovišti je dostupný pouze pěšky. Přístup od obce Babín bude na přání obyvatel uzavřen a kontrolován policií ČR. Do „Muničáku“ tedy bude přístup výhradně pěšky z Babína nebo z diváckého místa. Ale pro fanouška, který chce v klidu sledovat celé startovní pole bez návalu diváků, je průjezd parkovištěm v lese více než vhodný. Po výjezdu z prostoru následuje rychlá pasáž lesem až k diváckému místu s odbočením na hlavní komunikaci. Toto divácké místo nabídne přehledný úsek s několika zatáčkami na lesní cestě a obtížné odbočení na asfaltovou komunikaci. I přesto, že se nepodaří sklidit všechny zemědělské plodiny bude prostoru pro diváky dost. Přístup bude možný z Horažďovic Předměstí s parkováním na příjezdové komunikaci (pouze po pravé straně) nebo od obce Mečichov. Musíme důrazně upozornit diváky, že parkování bude možné pouze po pravé straně směrem od rychlostní zkoušky. Zákaz zastavení po pravé straně ve směru příjezdu bude kontrolován Policií ČR. Také jakýkoli vjezd na soukromé louky bude zakázán. Teď už do cíle zbývá pouze několik rychlých zatáček. Kdo se dostane v druhém průjezdu až sem, bude mít pačejovskou rally zdárně za sebou. Posádky historických vozidel budou druhého průjezdu touto RZ ušetřeni. Po průjezdu celého startovního pole bývá lesní pasáž již hodně rozbitá a to není nejvhodnější povrch pro historické skvosty.

Trať je postavena tak, že se nechá velice pohodlně přejíždět mezi diváckými místy. Pořadatelé vybrali velké množství diváckých míst. Zde je vše podřízeno divákům a bezpečnému sledování soutěžních vozidel. Kdo navštíví tato divácká místa, nemusí mít strach, že bude stát příliš daleko od trati a přijde tak o sportovní zážitek. Doporučujeme tedy divákům navštívit oficiální divácká místa, kde si každý divák ten svůj úsek najde, jednoduše přijede i odjede a může se zde i občerstvit.

Komentářů celkem: 1
26. 7. 2018 10:501
0 0
Trochu mi na tomto podniku chybí nějaká změna. Na můj vkus se příliš dlouho jezdí ty samé rz, ale chápu, že udělat novou rz nejde lousknutím prstu...
Pro komentování je třeba se nejprve přihlásit!

Je aktivovaný AdBlock nebo jiný blokátor reklam!
Pokud chcete náš web používat, vypněte ho prosím. Děkujeme!