24. 1. 2019 06:56 − 2643× − 0

Prehľad zmien v seriáloch rally vypísaných SAMŠ pre 2019

Pred nami je nová rally sezóna 2019.

Prináša aj aktualizovanú Ročenku SAMŠ s potrebnými úpravami ako vo všeobecnej časti, tak aj v predpisoch pre jednotlivé disciplíny SAMŠ.

Majstrovstvá Slovenska v rally 2019

Jednou z najväčších zmien, ku ktorým došlo, je určenie spôsobilých vozidiel, ku ktorým sa pridala nová skupina vozidiel SRC (Proto). Okrem toho boli upravené skupiny P a F, ktoré už nie sú obmedzené objemom motora do 2000 ccm.

Čo sa týka rozdelenia skupín vozidiel, samostatnú triedu 12 si „vybojovali“ vozidlá Diesel do 2000 ccm v úprave pre skupiny A a A/SK, N a N/SK, P a F. Nové, resp. upravené skupiny vozidiel SRC, P nad 2000 ccm a F nad 2000 ccm budú hodnotené spoločne s vozidlami WRC/SK v triede 11. Všetky tieto triedy budú hodnotené aj v absolútnej klasifikácii Majstrovstiev Slovenska. Výnimkou zostáva jedine trieda 1 najnovších WRC.

Rozdelenie spôsobilých vozidiel do tried:

1 WRC
2 S2000-R s 1,6 turbo motorom s 28 mm restriktorom S2000-R s 2,0 atmosférickým motorom skupina R4 a skupina R5
3 skupina N+N/SK a A+A/SK s objemom nad 2000 cm3
4 RGT, NGT a skupina F/2WD s objemom 2000 cm3 – 4000 cm3
5 skupiny A a A/SK a skupina F s objemom 1600 cm3 – 2000 cm3 S1600, R2C, R3C, R3T, R3D
6 skupina A a A/SK a skupina F s objemom 1400 cm3 – 1600 cm3 R2B Kit car s objemom 1400 cm3 – 1600 cm3
7 skupina N a N/SK a P s objemom do 1600 cm3 R1B, R1A skupina A a A/SK a F s objemom do 1400 cm3 Kit car s objemom do 1400 cm3
8 skupina N a N/Sk a P s objemom 1600 cm3 – 2000 cm3
11 vozidlá WRC/SK, SRC, skupina F a P s objemom nad 2000 cm3
12 vozidlá s preplňovaným motorom Diesel s nominálnym objemom do 2000 cm3 v úprave pre skupiny A+A/SK a N+N/SK, F, P

Čo sa týka hodnotenia v jednotlivých triedach, kategórii 2WD, Junior i v absolútnom poradí, za posledný súťažný deň sezóny budú body navýšené koeficientom 1,5. To znamená, že víťaz v absolútnom poradí posledného uskutočneného súťažného dňa nedostane 30 bodov, ale 45 bodov. V triede to pre víťaza nebude 20 bodov, ale 30 bodov. Táto zmena by mala zaručiť, že súboj o majstrov bude trvať až do úplného záveru sezóny.

Rally komisia rozhodla aj o zmene podmienok pre rally školu a vydanie licencie. V rally škole bude môcť po novom odštartovať aj posádka s vozidlom nad 2000 ccm, ktorá má reálny záujem o účasť v Majstrovstvách Slovenska na takomto vozidle. Táto zmena vznikla najmä z toho dôvodu, že pre sezónu 2019 nie je vyhlásený Regionálny rally pohár a keďže v Slovenskom rally pohári nie je dovolená účasť vozidiel nad 2000 ccm, takéto posádky by nemali kde absolvovať rally školu.

Majstrovstvá Slovenska v rally historických automobilov 2019

K najväčším zmenám dochádza v šampionáte historických automobilov. Dochádza k rozšíreniu spôsobilých vozidiel o dve nové kategórie, ktoré by mohli zaujať väčší okruh majiteľov historických vozidiel. Platné zostáva rozdelenie vozidiel do kategórií HK1 a HK2, ku ktorým pribudli nové kategórie HK4 a HK5.

HK1 Cestovné, upravené cestovné, GT a GTS vozidlá homologované od 1.1.1931 do 31.12.1981 periódy D, E, F, G1, G2, H1, H2, I.
HK2 Cestovné, upravené cestovné, GT a GTS vozidlá homologované od 1.1.1982 do 31.12.1990 periódy J1, J2.
HK4 Cestovné, upravené cestovné, GT a GTS vozidlá homologované od 1.1.1958 do 31.12.1990, ktoré sú v súlade s MŠP FIA príloha K s povolenými odchýlkami uvedenými v NTP.
HK5 Cestovné, upravené cestovné, GT a GTS homologované od 1.1.1991 do 31.12.1996. – skupín N, A, Kit car, WRC – skupiny B pre rally s výnimkami uvedenými v prílohe K, čl. 7.4. Zaradené môžu byť existujúce ale aj novo postavené vozidlá, ktoré musia zodpovedať prílohe J a homologačnému listu v danej dobe alebo národným technickým predpisom z toho obdobia.

Vozidlá kategórií HK4 a HK5 nebudú zaradené do absolútneho poradia Majstrovstiev Slovenska v rally historických automobilov. Aj pre tento seriál platí, že body za posledný súťažný deň budú násobené koeficientom 1,5.

Slovenský rally pohár

V Slovenskom rally pohári nedošlo k výrazným zmenám. V platnosti zostáva, že spôsobilé sú vozidlá do 2000 ccm skupín A a A/SK, N a N/SK, R, P a F, s výnimkou vozidiel špecifikácie S2000 a 2WD s preplňovaným motorom.

Po minuloročnom skrátení súťaží na jednoetapové sa v tejto sezóne vraciame opäť aj k dvojetapovým súťažiam. Takže organizátor dvojetapových rally si môže vybrať či posádky SRP odštartujú len v jednej etape alebo v oboch, s tým, že predpísaná dĺžka RS pre jednu etapu je 25-40 km. Posádka SRP tak môže rovnako, ako posádka MSR, získať na jednej súťaži dvakrát body.

Aj tu platí nové pravidlo o prideľovaní bodov z posledného súťažného dňa sezóny s koeficientom 1,5.

Regionálny rally pohár a Junior rally pohár

V sezóne 2019 nie je vypísaný samostatný seriál pre Regionálny rally pohár a ani pre JRP. Organizátor však podľa svojho uváženia môže zaradiť aj klasifikáciu RRP podľa platných predpisov uvedených v Ročenke SAMŠ.

Komentářů celkem: 0

Pro komentování je třeba se nejprve přihlásit (nahoře nad menu)!

reklama