22. 7. 2019 08:12 − 9498× − 9

Kam za diváckým zážitkem na Invelt Rally Pačejov

XXXX. INVELT Rally Pačejov nabídne osm rychlostních zkoušek v divácky oblíbeném formátu.

Kam tedy za soutěžními posádkami vyrazit, aby divák odjížděl ze soutěže spokojený a plný zážitků?

Vše začne v pátek 26. července odpoledne. To se podruhé v historii pačejovské soutěže koná testovací rychlostní zkouška tzv. shakedown. O tu projevilo zájem přes padesát posádek, které budou mít možnost nastavit si své vozidlo na této trati v době od 16:30 do 19:00 hodin. Za obcí Břežany směrem na Malý Bor bude vyhrazeno místo pro servis soutěžních vozidel. Divákům tedy nebude vjezd od Břežan dále povolen. Po startu následuje rychlejší rovný úsek s retarderem před obcí Malý Bor. Tam posádky prudce odbočí vlevo na místní komunikaci. Toto jediné divácky přístupné místo je možné navštívit z Malého Boru z návsi. Přístup po komunikaci od autobazaru přes únikovou zónu nebude divákům povolen. Trať dále stoupá mezi ploty rychlými protahováky až na zrádný horizont u lesa. Tento úsek není divácky přístupný, trať je lemována vzrostlou vegetací. Po velmi rychlém klesání následuje série několika obtížných zatáček a mírný horizont do cíle. Tento úsek je přístupný pouze pěšky z obce Třebomyslice, soutěžní posádky však bude možné sledovat jen z velké vzdálenosti od tratě.

Večer od 18 hodin je na programu předstartovní šou na Mírovém náměstí v Horažďovicích. K vidění bude přes 20 vybraných posádek. U příležitosti setkání bývalých vítězů rally se diváci mohou těšit i na rozhovory s některými z nich. Proběhne také křest knihy „Rally a Pačejov – Pačejov a rally“, která mapuje celou historii rally v Pačejově. Ve 22 hodin vše ukončí hudební ohňostroj, aby se zde první posádky sešly opět ráno v 8:30. To je naplánován slavnostní start soutěže.

Jako první čeká tentokrát na posádky zrádný úsek u Horažďovic zvaný Muničák. V letošním roce se dočkal změny v závěrečné části RZ. Startuje se v Horažďovicích Předměstí. Úvodní rychlý úsek do bývalého vojenského prostoru je divácky obtížně přístupný. Parkování v blízkosti startu je možné na nádraží v Horažďovicích Předměstí. Úvod rychlostní zkoušky je přístupný pouze pěšky před uzavřením RZ. Platí přísný zákaz vstupu k trati RZ od nádraží přes koleje. V blízkosti startu i cíle bude platit zákaz zastavení a nelze zde parkovat. Samotný průjezd prostorem s atraktivní pasáží na parkovišti je dostupný pouze pěšky. Přístup od obce Babín bude na přání obyvatel uzavřen a kontrolován policií ČR. Do „Muničáku“ tedy bude přístup výhradně pěšky z Babína nebo z diváckého místa. Ale pro fanouška, který chce v klidu sledovat celé startovní pole bez návalu diváků, je průjezd celou lokalitou s mnoha technickými pasážemi více než vhodný. Po výjezdu z prostoru následuje rychlá pasáž lesem na rozbitém asfaltu a šotolině až k diváckému místu s odbočením na hlavní komunikaci DM 1. Toto divácké místo nabídne přehledný úsek s několika zatáčkami na lesní cestě a obtížné odbočení na asfaltovou komunikaci. V letošním roce se premiérově bude odbočovat vpravo a po 100 metrech následuje retarder, vytažený v křižovatce. Diváky tak čeká nový a neokoukaný zážitek. Okraje podél celé cesty až pod les jsou vysečeny, divák tak bude moci sledovat vozidlo dlouhou dobu. Prostoru je tady víc než dost a uvidí všichni. Nebude zde chybět občerstvení. Přístup bude možný od Komušína s parkováním na příjezdové komunikaci (snadný přejezd na DM Záboří, do servisu, nebo na RZ Nehodív). Další přístup je možný od obce Mečichov s parkováním na příjezdové komunikaci a dále pěšky podle pokynů pořadatelů (snadný přejezd na DM Třebohostice a DM Mečichov). Od retarderu do cíle čeká posádky asi 200 metrový rovný úsek s několika zrádnými můstky. Za jedním nakopávacím bude cíl RZ. Přístup od retarderu dále k cíli RZ bude pro diváky přísně zakázán. Jedná se o zrádný úsek, kde není žádný prostor pro bezpečné sledování soutěžních posádek. Stejně tak přístup od stanoviště STOP do protisměru RZ bude přísně zakázán.

Druhá v pořadí následuje rychlostní zkouška Třebohostice – Leskovice. Ta je z větší části nová. Hned úvodní metry po startu nabídnou divákům divácké místo DM 2. Start je premiérově v Třebohosticích u kapličky směrem na Chrášťovice. Následuje ostrá vracečka vlevo na místní komunikaci, kterou se posádky vrátí do centra obce. V blízkosti startu je velmi obtížné esíčko přes úzký mostek a výjezd na hlavní silnici přes hranu. Po několika metrech následuje ostré odbočení vpravo a prudký výjezd z obce s několika zatáčkami. Celý prostor obce je přehledný. Bezpečné prostory pro diváky jsou v blízkosti trati na vyvýšených místech. Divák si zde může vybrat, zda chce sledovat start, ostrou vracečku, nebo rychlou pasáž na konci obce. Vše je velmi přehledné. Samozřejmostí v diváckém místě bude zajištění občerstvení od místních hasičů. Přístup je možný od Hlupína (snadný přejezd na DM Mečichov), nebo pohodlnější od Strakonic (snadný přejezd na DM Chrášťovice). Parkování bude možné na příjezdové komunikaci před a za obcí cca 200 metrů od DM. V obci Třebohostice bude platit zákaz zastavení pro hladký průjezd soutěžních vozidel. Z Třebohostic trať pokračuje po rychlé místní komunikaci s horizontem až na okraj obce Doubravice. Na zmíněném horizontu je velmi málo místa pro diváky. Přístup pouze pěšky před uzavřením RZ. V průběhu RZ nebude možný přístup ani odchod z tohoto místa. Na okraji obce Doubravice trať prudce odbočí mezi domy po velkém náletu. Místa pro diváky je tu dost. Přístup je možný od Blatné (možný následný přejezd na DM Mečichov přes Nahošín). Přestože se nejedná o oficiální DM, bude i zde k dispozici občerstvení. Za obcí se trať napojí na velmi úzkou a nepřehlednou komunikaci plnou zatáček. Vzhledem k vzrostlé vegetaci zde není žádný výhled pro diváky. Nad Chrášťovicemi přejde trať na komunikaci plnou štěrku. Jedná se o přehledný úsek mezi pastvinami, dostupný však pěšky z velké vzdálenosti. Do obce Chrášťovice sjedou posádky velmi prudkým sjezdem s několika náročnými zatáčkami, aby se rychlým levým odbočením napojily na hlavní silnici od Třebohostic. Tento úsek bude dostupný z obce Chrášťovice do průjezdu prvního předjezdce. Průchod mezi domy zpět do Chrášťovic nebude v průběhu RZ umožněn. Zde se trať napojuje na tradiční úsek této RZ. V obci Chrášťovice následuje po rychlém příjezdu ostré odbočení vlevo přes velkou hranu a technická pasáž ve výjezdu z obce DM 3. Vše je možné sledovat z přírodní tribuny v bezprostřední blízkosti tratě. Velmi dobrý přístup je sem od Strakonic (snadný přejezd na DM Třebohostice). Parkování je možné na mnohačetných místních komunikacích v obci.. Občerstvení bude tradičně fungovat v místním hostinci. Jedná se o velmi atraktivní a dobře přehledné místo. Zbývající úsek do cíle RZ vede po úzké místní komunikaci s obtížným sjezdem do cíle, zde však není žádné bezpečné místo pro diváky díky vzrostlé vegetaci. Rychlejší tempo naruší jen několik přírodních retarderů a objezd kapličky v obci Láz (příjezd od Rojic a Radomyšle).

Následovat bude servisní zastávka na letišti v obci Pole. Tam je dost místa pro všechny. Parkování diváků v těsné blízkosti servisu. Zajištěno bude několik stánků s občerstvením. Odtud posádky zamíří na nejtěžší rychlostní zkoušku Čečelovice – Čečelovice. Směr rychlostní zkoušky zůstává stejný s loňským ročníkem. Start zkoušky se nachází na okraji obce Čečelovice u místního koupaliště. Následuje velmi rychlý úsek k náročnému pravému odbočení na úzkou komunikaci. Toto odbočení divákům nedoporučujeme, veškerý bezpečný prostor je osetý zemědělskými plodinami a bude zde platit zákaz vstupu. Alespoň trochu vhodné místo ke sledování je o 200 metrů dále v lese nad vozovkou. Zde je vidět průjezd přes menší horizont. Výhled je však hodně zarostlý. Rychlé protahováky mezi křovinami ukončí velmi ostré odbočení vlevo v místě „u kontejneru“. Rychlostní zkoušku bude možné sledovat z vyvýšeného místa nad křižovatkou. Přístup sem je pouze pěšky od obce Nahošín nebo Mečichov. Přístup autem přes osadu Katovsko bude nejspíše zakázaný na přání místních obyvatel. Následuje opět rychlejší úsek plný zatáček mezi hojnou vegetací před obec Záboří. Zde se rychlostní zkouška vrátí na širší komunikaci. Po velmi rychlém odbočení následuje příjezd do obce, zpomalený retarderem u bytovek. Technickou pasáží se posádky dostanou do diváckého místa Záboří DM 4. Tady je čeká přírodní retarder s těžkým pravým vracákem přes hranu u zrcadla. Na konci obce následuje další přírodní retarder s objetím ostrůvku. Pohodlný přístup je od obce Lažánky (snadný přejezd do servisu) s parkováním těsně u rychlostní zkoušky. Za obcí Záboří následuje velice náročná pasáž mezi poli, ukončená náročným pravým odbočením. Tato pasáž je dostupná pěšky ze Záboří. Úsek však bude možné sledovat pouze z velké vzdálenosti od tratě. Za odbočením čeká na posádky technický úsek do obce Bratronice. I zde je několik míst k bezpečnému sledování rally. Vyžaduje to však poměrně dlouhou procházku. Vzhledem k charakteru trati se zde nechá vždy sledovat jen velmi krátký úsek. V obci Bratronice následuje přehledné levé odbočení na širokou komunikaci a následné pravé odbočení na další cyklostezku. Prostoru pro diváky je na návsi poměrně hodně. Tento úsek však nepatří mezi divácky příliš atraktivní. Rychlá pasáž dovede posádky na okraj osady Katovsko. Tam následuje obtížné pravé odbočení a levá vracečka v místě „u kontejneru“ kde se RZ potkává. Obtížným sjezdem plným zatáček se posádky dostanou na okraj obce Mečichov. Tento úsek je jezdecky hodně atraktivní, divácky však nepřehledný. V Mečichově se trať RZ proplétá po místních komunikacích, až zamíří na velmi atraktivní divácké místo na návsi DM 5. Jedná se o rychlý příjezd s objetím ostrůvku a obtížným levým odbočením. Je zde prostor pro široké smyky. Divák tady může bezpečně sledovat soutěžní vozidla z bezprostřední blízkosti. Nebude chybět kvalitní občerstvení od místních hasičů. Přístup sem je od obce Hlupín (snadný přejezd na DM Třebohostice a Chrášťovice) s parkováním v obci. Při výjezdu z Mečichova prověří posádky těžký úsek úzkým úvozem. Přístup do těchto míst je možný pěšky z obce do průjezdu vozidla 000 (úzký průchod mezi domy). Následuje divácky přehledná pasáž mezi loukami s několika ostrými zatáčkami a horizontem. Jedná se o divácky přehledný úsek, přístupný pěšky od Mečichova. Vzhledem k rychlému charakteru tohoto úseku zde však bude povoleno stání poměrně daleko od trati RZ. Svižné tempo naruší velmi obtížný úsek u lesa okořeněný obtížnou pravou zatáčkou na jehličí. Přístup sem je však vykoupen náročnou procházkou z Mečichova. Do cíle následuje ještě několik zrádných pasáží, přístupných pěšky od cíle, ale divácky nepřehledných. Cíl rychlostní zkoušky se opět nachází na okraji obce Čečelovice.

Odtud posádky vyrazí na poslední rychlostní zkoušku. Tou bude tradiční strážovický test, v letošním roce se startem v Nehodívě a novou úvodní částí. Hned po startu v obci Nehodív čeká na posádky polookruhový úsek DM 6. Po tradičním objezdu vesnice s obtížným levým odbočením přes hranu posádky pokračují prudkým sjezdem zpět ke startu RZ. Zde se dalším ostrým odbočením na štěrku vydají do druhého kola průjezdu Nehodívem. Divácké místo pak opustí tradiční rychlou pravou zatáčkou směr Loužná.Opět se jedná o přehledné divácké místo. Divák zde může sledovat posádky ve dvojím průjezdu návsí. Vše ve stínu lip u místního hostince, nebo z přírodních teras na protilehlém svahu. Přístup k RZ bude od obce Myslív pěšky. Parkování v Myslívě u hřiště (neparkovat před hasičskou zbrojnicí), dále pěšky ke startu RZ (500 m). Další přístup bude od obce Štipoklasy. Zde je možné autem dojet přímo k RZ do ostré vracečky. Tradiční občerstvení bude zajištěno v místním hostinci hned u trati RZ. Vzhledem k polookruhovému charakteru RZ budou divácké přechody přes trať fungovat jen omezeně a na velmi krátkou dobu. Své místo je nutné zaujmout včas. Odchod z vnitřní části RZ nemusí být v průběhu RZ povolen. Následuje rychlejší úsek s několika zrádnými zatáčkami do obce Loužná. Tady čeká posádky rychlá levá zatáčka a rychlé odbočení vpravo. Jedná se o divácky méně přehlednou pasáž s přístupem po místní komunikaci od Myslívského rybníka. Následuje další rychlejší úsek před obec Strážovice. Tady se posádky napojí rychlým levým odbočením na širokou komunikaci. Přístup bude možný od Plánice. Přístup z DM Strážovice bude možný po trati RZ do průjezdu vozidla 000. Následuje rychlý příjezd do Strážovic s objezdem rybníka po místní komunikaci a pravou vracečkou na štěrku DM 7. Jedná se o tradiční divácké místo. Celá náves je nově vyřezaná a přehledná. Občerstvení je připraveno v místní hasičárně ihned u trati RZ. Přístup bude možný od Pačejova Nádraží s parkováním na příjezdové komunikaci. Ze Strážovic už do cíle zbývá pouze několik rychlých zatáček. Kdo se dostane v druhém průjezdu až sem, bude mít pačejovskou rally zdárně za sebou. Trať je postavena tak, že se nechá velice pohodlně přejíždět mezi diváckými místy. Pořadatelé vybrali velké množství diváckých míst. Zde je vše podřízeno divákům a bezpečnému sledování soutěžních vozidel. Kdo navštíví tato divácká místa, nemusí mít strach, že bude stát příliš daleko od trati a přijde tak o sportovní zážitek. Doporučujeme tedy divákům navštívit oficiální divácká místa, kde si každý divák ten svůj úsek najde, jednoduše přijede i odjede a může se zde i občerstvit. Nezapomeňte také navštívit výstavu ke 40. ročníku INVELT Rally Pačejov v Městském muzeu v Horažďovicích. Zbývá ještě dodat, že první bude startovat pole MČR v rally historických automobilů a podrobné mapy RZ i časový harmonogram jsou k dispozici na www.rallypacejov.cz.

Komentářů celkem: 9
22. 7. 2019 09:011
0 0
Palec nahoru smajlík
22. 7. 2019 11:042
0 0
O takovémto přístupu pořadatelů k divákům si můžeme nechat na všech ostatních soutěžích jen zdát... Obrovský dík za odvedenou práci
22. 7. 2019 14:483
0 0
Opravdu neuvěřitelný přístup pořadatelů !!smajlík Nedá se ani vyjádřit to velké DÍKY.smajlíksmajlík
22. 7. 2019 17:334
1 0
Nějak jsem nestihl do průvodce doplnit odkaz na interaktivní mapu rally. Tak tady je https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?hl=cs&mid=1wgd44XlgCdC7Qkax8KmYnrtyFL0M1UxF&ll=49.374680321532615%2C13.680220263629167&z=11
22. 7. 2019 19:105
0 0
Moc děkuji, jste nejlepší smajlíksmajlíksmajlíksmajlíksmajlík
22. 7. 2019 20:046
0 0
Nóó tak touhle interaktivní jste nasadili laťku hóódně vysokosmajlíksmajlík
Jsem jen zvědav kdo se "pochlapí" příště.
23. 7. 2019 12:457
0 0
Je někde k nahlédnutí seznam posádek, co pojedou shakedown?
Fox
23. 7. 2019 16:228
0 0
Moje první aktivní účast v rallye - Pačejov 1978 smajlík
Tenkrát jako doprovoďák, příští rok už jako mitfára.
Ta atmosféra byla neuvěřitelná, tou rallye tam všichni žili a to nadšení zaplaťpánbu vydrželo dodnes. Smekám...
25. 7. 2019 12:139
0 0
Aby toho nebylo málo, pačejovští pořadatelé jdou ve vstřícnosti k divákům ještě dál. https://www.youtube.com/playlist?list=PLrhxAv0ulrxSmOgHgZIz03FyxLLNx3U5Q&fbclid=IwAR32KTAf2PlLiKHUffodqFNhXJInE66AoHmF6d9ASXaxmyJ8Hy4NnS0-QzY
DÍKY, DÍKY, DÍKYsmajlíksmajlíksmajlík
Pro komentování je třeba se nejprve přihlásit!

Je aktivovaný AdBlock nebo jiný blokátor reklam!
Pokud chcete náš web používat, vypněte ho prosím. Děkujeme!