31. 7. 2021 13:11 − 17218× − 12

Reakce na UPOZORNĚNÍ vydané směrem k posádkám v rallye

…na stránkách AČR dne 30.7.2021.

Vážení sportovci, účastníci Českomoravského poháru v rallye,

pokud tato výhružka byla vztažena i na vás, rád bych vás ubezpečil, že podniky zahrnuté do seriálu jsou zapsané v kalendáři ÚAMK – Ústředního automotoklubu České republiky a pobočného spolku Sdružení motoristických spolků. Pojem „kalendář automobilového sportu“, který je zde uváděn, nemá žádnou právní formu jako takovou a kalendář podniků ÚAMK je ve stejné rovině.

Podniky ČMPR jsou organizovány při splnění všech legislativních požadavků právního řádu České republiky, kdy účastníci řízení a tedy i povolení jsou zejména Správa a údržba silnic ČR, Krajské ředitelství silnic a dálnic, Krajský úřad – odbor dopravy s příslušnými odděleními, Krajské ředitelství Policie ČR, místě příslušný odbor dopravy města a vlastníci místních komunikací, zejména obcí. Nejde tedy o neorganizovaný, neschválený sportovní podnik. Ano – je amatérský, posádky si hradí všechno z vlastních zdrojů, nejde tady o byznys, nikdo z organizátorů zde nemá hlavní pracovní poměr.

Závěr „UPOZORNĚNÍ“ AČR velmi správně popisuje možnosti provozu sportovních vozidel v běžném provozu s registrační značkou „R“ a my si to již léta uvědomujeme a respektujeme to. Dokonce dotčeným orgánům oznamujeme, že v podnicích ČMPR startují vozidla s „R“ otestované pro daný rok, ale neopravňuje je to k účasti v běžném silničním provozu podniků nepořádaných AČR, vozidla s „R“ neotestovaná, dále vozidla kategorie historiků na ještě dříve vydávaných SPZ, s výjimkami zapsanými ve VTP, vozidla na „športových“ značkách ze Slovenska, ale také s běžnými současnými registračními značkami a dokonce u vozidel z Rakouska a Německa, rovněž na běžných značkách s výjimkami sportovních úprav potvrzeným v technické dokumentaci TÜV. Mimo jiné, v EU zcela běžný způsob registrace sportovního vozidla a naopak pro cizince nepochopitelné, co znamenají „zelené R“ v Česku vč. klasifikace výjimek a omezení. Tady už anonym z AČR nedoplnil, že „zelené R“ našich sportovních automobilů platí pouze na území v České republice, protože jde o poměrně komplikované řešení Ministerstva dopravy a Autoklubu ČR, v EU neakceptovatelné. Anonym by možná měl upozornit piloty, kteří si zaplatili MEZ licenci a plánují start v mezinárodním podniku, aby před úhradou startovného v zahraničí ověřili, zda legislativa organizátora tyto v zahraničí neplatné, de facto prolisované aluminiové tabulky, skutečně akceptují a nevystavili tak posádku nepříjemným komplikacím v tamním běžném provozu.

A jsme u jádra věci:

Rychlostní zkouška je uzavřená část silnic a zde nikdo z orgánu pro kontrolu vozidel pro běžný provoz nepožaduje žádné plnění technického stavu. To je věc sportovních řádů a technických pravidel organizátora. Uzavřená silnice je něco jako okruhový autodrom, aréna (vozy nemají žádné značky, světla zde nesvítí, směrovky neblikají, v případě RZ na šotolině jde vlastně o něco jako autokros. Značky „R“, SPZ, RZ zde nehrají žádnou roli.

Podstata rozdílu mezi podnikem „zapsaným v kalendáři Autoklubu ČR“, je v tom, že organizátor takové rallye v kalendáři AČR zapsané – nijak neřeší pohyb vozidel v běžném provozu, protože jak správně uvádí, je to zmíněno ve vyhlášce č. 56 tuším a doplním přesněji – 56/2001 Sb., § 79 b).

Nikdy bych si nedovolil uvést účastníky rallye seriálu ČMPR do rizika rozporu s legislativním rámcem, proto máme vždy navíc oproti pořadatelům organizátora podniku v kalendáři AČR – povolení „Zvláštního užívání silnic“ tedy přejezdů mezi RZ. Přitom jsou stanovené zvláštní podmínky, za kterých vozidla se sportovními úpravami a různými značkami i úrovněmi plnění emisí a STK do běžného provozu mohou.

Možná se ptáte: tj. přeci náročnější, proč to děláme? …třeba proto, že nám jde právě o ten sport a obecně samozřejmě o bezpečnost, nejen v tom, že se věnujeme začínajícím a přitom nehodíme přes palubu ty vysloužilé, kdy všichni očekávají nezbytně nutné náklady (u nás se neplatí neúměrné částky za nic navíc, co přímo nesouvisí se soutěží), ale také tím, že umožníme opravdovým, současným licencovaným závodníkům na uzavřených RZ testovat, připravit směsi – brzd, pneumatiky, nastavení podvozku, tlumičů atd., aby mohli na rallye AČR přijet připraveni. Jak správně píše anonym, oni na „R“ nikam do provozu nesmí, pouze na podnik AČR. Mají však všichni možnost vyřídit si uzavírku silnic na úřadech (popsáno výše), aby mohli vozy vyzkoušet, prověřit sestavení, otestovat? Nejsou náhodou někteří donuceni odstartovat bez přípravy až na ostré rallye? Nejsou náhodou nuceni otestovat auto s velkým rizikem bez těchto povolení poblíž svých dílen za běžného provozu bez uzavírky? Co je větší riziko a nebezpečí? Start na podniku ČMPR?

Napiš nám to, anonyme. Nebo snad je to názor všech v Autoklubu ČR?

S hlubokou pokorou a úctou k našim předchůdcům a zejména jejich práci, kterou za 100 letou historii v Autoklubu odvedli pro motoristický sport, který nás a naši nastupující generaci vede k disciplíně, umění řemesla, soutěživosti a často nezlomného elánu, ke všem dosaženým výsledkům Československého a Českého automobilového sportu doma i v zahraničí, ke všem Mistrům sportu, ale i těm konstruktérům, mechanikům, co v dílnách nad stroji svých pilotů trávili tisíce hodin tvrdé práce, mně připadá tento anonymní projev zástupců Autoklubu za lidské selhání v nějaké duševní slabosti. Zejména v kontrastu k Etickému kodexu vydaného Autoklubem je to nepřípustné vyjádření. Za těch 100 let se ovšem hodně změnilo, hodně zejména ve společnosti, období let 1948 až 1989 je dávno pryč, ale texty Řádů autoklubu, kterými budeme nyní trestáni (i já a můj syn jsme o MEZ licenci tento týden požádali) se změnily jen velmi málo a jejich represní uplatňování asi vůbec ne, jak od 1.8.2021 budeme mít možnost vidět.

Za ČMPR Marek Šimík

Komentářů celkem: 12
31. 7. 2021 13:311
4 0
Ale chlapci. Vždyť to si jen někdo spletl o čtyři měsíce datum a myslel, že je 1. dubna. Jinak mě nic nenapadá. A určitě se k tomu vyjádří. A nebo se pomátl, myslel si, že je rok cca 1984, kdy nám soudruzi na Svazarmu určovali, kolik si za své peníze můžeme koupit pneumatik....
Přece nám v roce 2021, uprostřed sezony, někdo nemůže určovat, jakého sportovního podniku se zůčastníme.

A ještě pod čarou: Naštěstí Lipták s Kosteleckým neměli na brokovnicích rozdělovače, jinak by byli bez medajlí...
31. 7. 2021 18:202
5 0
Velké díky ing.Šimíkovi-Řediteli ČMPR za vyjádření k anonymu AČR.Tato situace tu již byla,tuším v r.2015, kdy do servisní zóny na rally Železné hory arogantě vtrhl zástupce FASU s policii a drze si fotografovali závodní auta. Chápu AČR potažmo FAS, že nemohou překousnout schopnosti p.ing.Šimíka a jeho spolupracovníků, kteří dovedli ČMPR tam kde je-130 míst prodáno okamžitě a další marně čekají. Myslím si, že je to dáno tím,že to všichni dělají z lásky a nadšení pro rally a nepotřebují k tomu mnoho placených vyžírek jako AČR-FAS s jejich Opletalkou.
Jen pro zajímavost: v r.1990 jsem se zůčastnil voleb prvního presidenta AČR v Lucerně-kandidáti ing.Olda Vaníček-závodník a néjaký Ječmínek.Nabádal jsem v rámci svých možností ,aby volili Oldu, že ten Ječmínek bude zlo. Bohužel vyhrál Ječmínek , no a od té doby se táhnou tyto a jiné problémy.Žezlo převzal p.Šťovíček ,který spolupracoval s Ječmínkem a tak to jede dál ve starých kolejích a jiné to nebude. " Šimíku" vydržať - Bořivoj Minář
31. 7. 2021 19:233
6 0
Za činovníky, konkrétně časoměřiče: Naše počty jdou rok od roku dolů a nedaří se sehnat "držáky", kteří by u toho vydrželi hromadu let a nasbírali cenné zkušenosti. Výsledkem toho je, že poslední roky je pro hlavního časoměřiče čím dál obtížnější sehnat tým na např. podnik o pěti RZ.
A Autoklub ČR místo toho, aby byl rád že se zkušení časoměřiči pohybují i v nižších soutěžích, rozhodl se opětovně házet jim klacky pod nohy.
Hlupáci, kde myslíte že hledáme a nabíráme nové rekruty (kdy stejně ze šesti nováčků nakonec zůstane jeden a to možná). Za svou kariéru časoměřiče (od r.1997) jsem nikdy od AČR nedostal nic víc než řády a licenci proti platbě. V nedávné době ani to jednotné oblečení pro činovníky, protože nějakou skopovou hlavu v AČR napadlo objednat oblečení pro rostlé české chlapce u sportovní firmy, která šije pouze do velikostí XXL. Autoklub se nezastal ani svých licencovaných činovníků, když se jistý příbramský pořadatel rozhodl utéct i s tržbou a nezaplatit nikomu nic. A taky jsem si už jednou poslechl "Ty, ty ty, ty jsi měřil na námi neschváleném podniku!"
Píšu to především proto, že moje motivace a lpění na AČR byla a je na hranici nuly. A vidím i čtu, že to nebude lepší.
Josef"Fredy"Vogeltanz
31. 7. 2021 20:544
5 0
Za mě tedy zaplať Pánbůh, že tu ČMPR je a vše funguje! Jen mám obavu, jak vedení ČMPR zvládne situaci, až se bude hlásit 200 aut...až se více lidem rozsvítí, že nosí peníze Autoklubu na zlatém podnosu a pak si následně nechají od AK "srát" na hlavu! Vždyť postavit si auto, vybavit se všemi nezbytnými hovadinami podle poslední módy, to vše za své a pak si nechat poručit, kam s tím autem můžu jet, to je na Chocholouška smajlík !
31. 7. 2021 21:285
4 0
Přetlak zájemců o účast v ČMPR už tady je. Přednost dostávají stálí účastníci, až pak jsou na řadě hosté z mistráku... Zároveň registrujeme stále větší zájem pořadatelů. Za poslední dobu přibyly hned tři soutěže - Podorlická rally, Rallye Kroměříž a Rallye Moravský kras. Všechny uspěly. A další nové nebo staronové soutěže jsou v přípravách.
31. 7. 2021 21:506
4 0
Vrci, možná to spěje k tomu, že se všici vyprdnou na Autoklub a budou jezdit ČMPR nebo ti movití rakouskej a polskej mistrák s jejich licencema.
1. 8. 2021 11:157
4 0
Je úplně zbytečné vyjadřovat se k výhrůžnému dopisu AČR. Je vidět, že v Opletalce jsou asi opravdu zoufalí. Místo toho bych chtěl poděkovat Marku Šimíkovi za to, co pro ČMPR dělá. Jeho ochota pracovat pro náš sport, ale hlavně jeho slušnost, to je pravý opak toho, co předvádí arogantní pánové z Autoklubu. MARKU DÍKY.
1. 8. 2021 11:338
4 0
Ať si AČR bez záště a anonymních „výkřiků do tmy“ položí otázku, proč spousta posádek s licencemi přechází do ČMPR? Ale zase jich není tolik, aby se musel doplnit počet pravidelně se účastnících posádek v ČMPR těmi s licencemi. Nepotřebují naplnit startovní pole, je totiž stále narváno smajlík, ale i s těmi licencemi jsou vítáni.

Každý má ten svůj důvod. Třeba také vzpomínky na staré dobré časy skvělých rally a vrátit se na místa, kde bylo fajn. Např. Rally Moravský kras, kde se velmi zdařile v letošním roce navázalo na Rally Tišnov. Vzpomínky jsou jediným rájem, z kterého nás ani AČR nemůže vyhnat…a jak se zmínil Marek Šimík, jezdí se z vlastních finančních prostředků a pořadatelé chodí řádně do práce vydělávat peníze.

Za jedno startovné na „mistráku“ odjedeme dva závody v ČMPR, ale na pohodu, v klidu, bez křečí, NIC není problém, avšak vždy v souladu s předpisy, které všichni dodržují právě proto, že si Marka Šimíka nesmírně váží za jeho úsilí, které musí vždy vynaložit na uskutečnění závodů. A ten ve své slušnosti ještě podělí posádky částkou na PHM cestu zpět domů.
Co nám AČR kdy poskytlo?

A tak mě napadá jeden citát k Markovi: „Snášej, co škodí, abys mohl snášet, co prospívá“, a dále: „To co vyniká, není nikdy ušetřeno závisti“. Ještě jednou, MARKU, DĚKUJEME.

Pro AČR citátem Wericha: "Špatné věci se dělají buď z vlastní blbosti, nebo za cizí peníze."

Fox
2. 8. 2021 14:409 Upraveno 14:42
2 0
Díky bohu za lidi, jako je Marek Šimík a spol. Díky bohu za ČMPR, kde po 30 letech opět můžu prožívat ty nezapomenutelné okamžiky na tratích RZ, potažmo opět sdílet to obrovské souznění stejně postižených bláznů v servisních zónách, na přejímkách a podobně. Pod AČR bych si při současných předpisech ani neškrtnul, protože bych nedal dohromady finance ani na to nejlevnější homologované vozítko plus povinnou výbavu, licenci, testování etc. Navíc je to líheň těch, co sice nemají za zadkem bohatého tatínka, ale mají vůli a chuť něco v tomhle sportu dokázat. A nebo si jen splnit sen a prostě se svézt.
A chápu, že se to pantátům na AČR nelíbí, nic jim z toho nekápne. Ale to holt mají smůlu...
opa
4. 8. 2021 13:1910
0 0
Hlavní a dle mého názoru největší chyba jsou "R" značky. Ty vznikly za působení "doktora" Ječmínka jako prostředek k udržení nadvlády. V Německu vám zapíšou do velkého technického průkazu ( u nás naprosto nemyslitelné) všechny úpravy včetně rámu. U nás, pokud si pořídíte sběratelsky cenné originální tovární auto se zajímavou historií tak s ním nesmíte na silnici. Tyto R značky jsou v EU ojedinělé a jak je správně popsáno v tomto článku ve zbytku EU neplatné ( někdy tolerované) A co se týká rámů, tak jak je možné že pokud si koupíte Porsche GT3 které má rám z výroby tak vám ho zapíší do VTP ale u jiných značek nikoliv. Proto bychom měli tlačit na AKČR, UAMK a ministerstvo dopravy k e zrušení.
4. 8. 2021 14:1711
0 0
Ohledne R znacek bych mel dotaz, proc nekolik Italu (napr. vcetne unikatni ECV) ma auta na ceskejch R nebo V?
opa
4. 8. 2021 18:0912
0 0
Protože si je pronajímají a nebo mají u nás dílny
Pro komentování je třeba se nejprve přihlásit!

Je aktivovaný AdBlock nebo jiný blokátor reklam!
Pokud chcete náš web používat, vypněte ho prosím. Děkujeme!