23. 11. 2022 13:59 − 1645× − 0

Zvláštní ustanovení Janner rally Christoph Klausner Memorial 2023 zveřejněna!

Rallyeclub Muhlviertel, pořadatel Janner rally 2023, zveřejnil na domovské stránce Zvláštní ustanovení Christoph Klausner Memorial.

Přinášíme nejdůležitější údaje z nich.

Místo a datum konání: Freistadt, 05. – 07. ledna 2023
Délka soutěže: 777,55 km, z toho 170,32 km RZ (2 etapy, 8 sekcí)
Počet RZ: 17 (9 různých RZ, 2 polookruhové)
1. Etapa: RZ 107,2 km asfalt, 0,6 km nezpevněný povrch
2. Etapa: RZ 56,6 km asfalt, 5,7 km nezpevněný povrch
Centrum rally: Messehalle Freistadt, Am Stieranger, 4240 Freistadt

Časový harmonogram rally:

1. uzávěrka přihlášek: 25. listopadu 2022 12:00 hod (posádky budou uvedeny v tištěném programu)
2. uzávěrka přihlášek: 12. prosince 2022 12.00 hod (posádky nebudou uvedeny v tištěném programu)
Výdej itinerářů: Messehalle Freistadt 3. a 4. ledna 2022 8:00-11:00 hod
Seznamovací jízdy: 3. a 4. ledna 8.00-18:00 hod
Administrativní přejímka: 4. ledna 10:00-19:00 hod, 5. ledna 7:00-10:00 hod
Technická přejímka: 4. ledna 10:30-20:00 hod, 5. ledna 7:00-11:30 hod
Shakedown: Oberrauchenodt 5. ledna 9.00-13:30 hod
Slavnostní start: Stadtplatz Freistadt 5. ledna 14:15 hod
Start 1. sekce 1. etapy: 5. ledna 15:35 hod
RZ 1 Lasberg Arena: 5. ledna 16:00 hod
Prezentace posádek: Messehalle Freistadt 5. ledna 19:00 hod
Start 2. sekce 1. etapy: 6. ledna 6:51 hod
Cíl 1. etapy: 6. ledna 20:50 hod
Start 2. etapy: 7. ledna 7:39 hod
Cíl rally: Messehalle Freistadt 7. ledna 16:00

Účelem této soutěže není dosažení nejvyšších rychlostí a nejlepších časů. Memorál Christopha Klausnera je demonstrační jízda na uzavřených úsecích trati bez měření časů a bez vyhlašování výsledků. Trať a její uzavřené úseky budou vytyčeny v itineráři. Časové karty a startovní časy slouží k dodržení časového harmonogramu a startovního pořadí.

V itineráři budou vyznačeny tzv. „Donut zóny“, které se budou nacházet v místech s předpokládanou velkou diváckou návštěvou. Provádění tzv. „donuts“ je z bezpečnostních důvodů povoleno pouze v těchto zónách. Nedodržení tohoto ustanovení bude postihováno, při prvním porušení varováním, při druhém porušení vyloučením.

Maximální množství posádek přijatých ke startu je 50. V případě překročení tohoto množství budou později přihlášené posádky umístěny na tzv. „listinu náhradníků“. Pořadatel si vyhrazuje právo v takovém případě rozhodnout o tom, které týmy budou přijaty.

Startovné:
vozy 4WD 890 Euro
vozy 2WD 790 Euro

Jezdci a spolujezdci musí být z bezpečnostně-technických důvodů držiteli tzv. AMF-RaceCard nebo AMF-Lizenz. Tyto jim budou vystaveny a předány při administrativní přejímce. Z tohoto důvodu je nutné po přihlášce vyplnit online i žádost o AMF-RaceCard. Z důvodu vyšších pojistných částek pořadatel doporučuje vlastnictví regulérní licence pro rok 2023.

Jezdec musí mít platný řidičský průkaz pro jízdu v Rakousku. Spolujezdec řidičský průkaz mít nemusí, ale (ani na uzavřených úsecích) nesmí vůz řídit. V autě se smí střídat více spolujezdců. Všichni ale musí být držiteli AMF-RaceCard nebo AMF-Lizenz. Každý z účastníků obdrží personalizovaný nepřenosný „náramek“, který bude na startu RZ kontrolován.

Bezpečnostní požadavky na vozidla:

Vozidla musí odpovídat aktuálnímu znění přílohy J nebo přílohy K předpisů FIA.

Ochranný rám je povinný. Původní rám je povolen, musí ale odpovídat tehdejší specifikaci. Dodatečné boční výztuhy jsou doporučené. Rám musí být ocelový. Tam, kde může dojít ke kontaktu těla posádky nebo přilby s rámem, musí být pevně instalováno ohnivzdorné polstrování.

Sedadla a jejich upevnění. Jsou předepsány funkční skořepinové sedačky. Šroubové spojení a konzoly musí být v dobrém stavu a bez vůlí. Sedadlo musí být kompatibilní se šestibodovými bezpečnostními pásy. Sedadla a upevnění budou důkladně kontrolovány při technické kontrole.

Bezpečnostní pásy. Jsou předepsány funkční šestibodové pásy s FIA homologací. Čtyřbodové pásy smí být použity pouze tehdy, mají-li FIA homologaci a odpovídají-li FIA normám 8854/98 nebo 8853/98. Ochranný systém FHR/HANS je důrazně doporučen. Bezpečnostní pásy nesmí mít rok výroby starší než 2007 a musí být identifikovatelné odpovídajícím štítkem. Pásy musí být kompatibilní se sedačkou.

Hasící přístroj. Pokud vůz není vybaven hasícím systémem, musí být vybaven minimálně ručním hasícím přístrojem o hmotnosti 2 kg. Ten musí být připevněn na místě spolujezdce dvěma kovovými pásky s „rychlouzávěrem“. Poslední revize nesmí být starší než 2 roky.

Baterie musí být zabezpečeny proti zkratu odpovídajícím krytem.

Helmy a kukly. Jezdci a spolujezdci jsou povinni na uzavřených úsecích používat přilby, které odpovídají aktuálním normám FIA. Helmy podle norem ECE nejsou povoleny. Pod přilbou musí mít „ohnivzdornou“ kuklu. Přilby musí být zapnuté. FHR/HANS systém je důrazně doporučen.

Kombinézy a prádlo. Jezdci a spolujezdci jsou povinni na uzavřených úsecích používat FIA homologované kombinézy (které mají na límci identifikační štítek umožňující kontrolu kombinézy), a kompletní „nehořlavé“ spodní prádlo s FIA homologací, jakož i ponožky a boty s FIA homologací. Jezdec musí na uzavřených úsecích používat „nehořlavé“ rukavice s FIA homologací. Toto ustanovení platí i pro všechny osoby přítomné ve voze v případě střídání spolujezdců.

Minimální věk spolujezdce je 16 let. Spolujezdci pod 16 let věku musí mít souhlas zákonného zástupce.

Pneumatiky: Pneumatiky můžou být libovolné. Pro pneumatiky s hroty platí stejná omezení jako pro účastníky Janner Rally 2023, kromě počtu hrotů na 1 dm2.

Tankování: Smí být prováděno v oficiální tankovací zóně nebo kdekoli na komerčních benzinových pumpách.

Shakedown: Účast na shakedownu je třeba oznámit pořadateli nejpozději při administrativní přejímce. Počet průjezdů není omezen. Poplatek za účast je obsažen ve startovném.

Pro seznamovací jízdy platí stejné podmínky jako pro účastníky Janner rally 2023.

Zájemci o start se už teď můžou přihlašovat online na https://www.jaennerrallye.at/2023/nennung.html.

Veškeré aktuální informace od pořadatele budeme okamžitě zveřejňovat. Případné dotazy ohledně účasti na soutěži posílejte na mail josefkral2@seznam.cz.

Pepa Král, neformální ambassador Janner Rally v ČR

Komentářů celkem: 0
Pro komentování je třeba se nejprve přihlásit!