Test Petter Solberg - Rally Italia Sardegna 2009

Giuseppe Depalmas

photo
#1
61×
photo
#2
74×
photo
#3
96×
photo
#4
50×