O. Bisaha - Hyundai i20 R5 (test Vyškov 8.8.2019)

O. Bisaha - Hyundai i20 R5 (test před Barum rally)
zaslal Michalin STR8
635×